Nätdroger finns i Älvsbyn – fullsatt föreläsning

21 NOV 2012
Skrivet av :

Älvsbyns Kommun anordnade på initiativ av Barn och familjeenheten en föreläsning om nätdroger och hur lätt våra barn kan komma i kontakt med dessa. Cirka 200 åhörare hade sökt sig till Forum för att ta del av viktig information.

Talare för kvällen var Joel Lundberg, FMN och Linda Jonsson, projektansvarig för ett av riksdagen beställt samarbetsprojekt mellan FMN, NBV, IOGT, RNS, CAN och Smarta Ungdomar.

Föreläsningen öppnades av Madelene Nyman, chef för Barn och familjeenheten, som var hoppfull och glad att så många visat intresse för problemet som finns runt oss. På plats under kvällen fanns både personal från Sociala enheten, Polisen och Barn- och familjeenheten för att svara på frågor. Media-programmet från Älvsbyn gymnasium fanns på plats för att filma hela föreläsningen, som sedan går att se i sin helhet på kommunens hemsida.

Även polisen fanns på plats för att svara på frågor under kvällen.

Joel Lundberg berättade med stor inlevelse sin historia och erfarenhet kring missbruket och hur lätt det är att fastna i ett medberoende. Hur hårt familj, släkt och vänner drabbas och att de ofta mår sämre än missbrukaren gör. Han förklarade också drogens kraft i jämförelse med den starkaste drift vi har – sexualdriften.

– Drogen är sex gånger starkare! Att bli missbrukare idag kan ta över ett sommarlov jämförelse vis med för 20 års sedan då det kunde ta flera år, förklarade Joel Lundberg och menade på att tillgängligheten är så mycket större; bara ett knapp-tryck bort på Internet.

– Drogerna har dessutom blivit kraftigare och tar hela tiden nya former.

Joel gav åhörarna ett starkt intryck när han berättade att hasch är den värsta drogen idag och beskrev den som direkt dödlig, där man tappar livsgnistan. En färsk siffra ger oss idag skrämmande 60 – 70 personers död per år. Under dessa 10 år som han arbetat som rådgivare har han aldrig träffat så många föräldrar som just detta år.

Flera gånger under kvällen återkom Joel med ett råd till föräldrarna

– Ut på balkongen, slå på stora trumman! Berätta för alla! Göm er eller skäms inte, berätta istället – och sök stöd och hjälp! Joel menade på att försvåra för missbrukaren, som förälder ska man inte vara en möjliggörare.

– När våra ungdomar växer upp är det viktigt att inte vara misstänksam utan vaksam!

Linda Jonsson, arbetar i Luleå inom missbruksvården, tog vid och berättade informativt om nätdroger idag. Det skapades en lag 2011 för att försvåra och strypa tillförseln på nätdroger, men tyvärr så finns det kryphål och en ”katt och råtta-lek” som försvårar för myndigheterna att kontrollera. Därför otroligt viktigt att nå ut till vuxna i samhället om att vara vaksamma vad barnen gör ute på Internet.

Tror du, anar du eller misstänker du att ditt barn eller någon i din närhet använder droger så vänd er med stort förtroende till Barn och familjeenheten, polisen, socialen eller FMN, alla har tystnadsplikt och du kan även vara anonym. Det du gör kan rädda liv!

Föreläsningen avslutades med en öppen frågestund där inbjudna fick svara på frågor.

Råd- och stödtelefon.
Familjeteamet tar emot råd- och stödsamtal.
Telefontid alla vardagar mellan 7:30-16:00. Om vi inte svarar så lämna meddelande så ringer vi upp dig.
Tel: Marina Öberg 070-270 02 43
Tel: Kristina Häggström 070-228 44 76

Anmälningar och frågor
Socialsekreterare tar emot anmälningar och frågor som rör barn och unga.
Telefontid alla vardagar mellan 8.00-10.00
Tel: 0929-173 99

Ni kan även använda er av mail via bof@alvsbyn.se

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.