Boliden ett steg närmare brytning i Laver

24 NOV 2012
Skrivet av :

Fynden i Laver klassificeras nu som mineraltillgång. Det innebär att Boliden är ett steg närmare brytning.
– Prospekteringen fortsätter i området men förutom det har vi startat en idéstudie där vi tittar på miljösidan, gruvsidan och hur man ska kunna anrika detta. Vi tittar också på infrastruktur med mera. Så det är ett stort projekt som har dragit igång, säger Hans Årebäck, prospekteringschef på Boliden till Sveriges Radio Norrbotten.

Malmkroppen i Laver sedd uppifrån

Termen mineraltillgång avser en mineralisering av sådan kvalitet och mängd att en kommersiell utvinning av metall eller mineral kan bli möjlig. Sedan 2009 har Boliden borrat 75 hål med en total längd på 30 000 meter.
Analyserna av borrkärnorna visar nu att det förekommer guld, silver och molybden dolt under markytan. Totalt 690 miljoner ton, varav 83 ton guld, mer än 1900 ton silver och hela 1,3 miljoner ton koppar som planeras att utvinnas om gruvan blir till verklighet.
Detta gör att fynden, som tidigare klassats som prospekteringsresultat nu konstaterats vara en mineraltillgång.
– Det betyder att vi i dagsläget har fått fram tillräckligt mycket geologisk information för att kunna bestämma mer exakt tonnage och halter i Laverfyndigheten, vi har alltså klassificerat den som en antagen mineraltillgång idag, säger Årebäck.
Fynden i Laver jämförs med Aitikgruvan utanför Gällivare som sysselsätter 560 personer! Likheterna är många. Malmhalterna i Laver och Aitik är låga men volymerna stora. Dessutom ligger malmen högt och kan brytas i dagbrott.
– Vi är exalterade över fydnen i Laver, sade Lennart Evrell, Boliden VD, i samband med Bolidens bolagsstämma i våras.

Ulf Marklund, Boliden, tror på att gruvan är igång år 2020.

Laver har ytterligare en fördel. Stora delar av malmkroppen ligger på höjder och berg. Det innebär en förenklad brytningsprocess jämfört med att ”gräva” en djup grop.
– Med en snabb handläggning borde vi skramla och gå för fullt år 2020, förklarade Ulf Marklund, Bolidens chef för affärsutveckling, när landshövdingen, kommunledningen och företagare besökte Laver i somras.

Förre landshövdingen, Per-Ola Eriksson, har redan utropat Älvsbyn som den fjärde stora gruvorten i Norrbotten.

– Älvsbyn blir länets fjärde stora gruvkommun, har redan förre landshövdingen Per-Ola Eriksson utlovat.

FAKTA LAVER

  • Laver var ett gruvsamhälle cirka 50 km väster om Älvsbyn.
  • Som mest bodde cirka 350 personer där.
  • Epoken blomstrade mellan åren 1936 till 1947 och Laver blev ett toppmodernt samhälle. Ett av Europas modernaste på sin tid.
  • Det hade fjärrvärme, rinnande vatten, vattentoaletter och elektriska spisar i varje hus. På 1930-talet hade de flesta svenska hushåll fortfarande vedspis och utedass. Gatubelysning på landsbygden var oerhört sällsynt.
  • I samhället fanns även simhall, biograf, solarium och ett modernt gatusystem.
  • När gruvan lades ner flyttades husen till olika orter och kvar lämnades endast gruvhålen.
  • Rester av gatusystem, dynamitförråd, samt mer och mindre tydliga rester av de hus som en gång funnits där finns dock kvar.

TEXT: TONY BERGLUND FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.