Stark ekonomi för Älvsbyns kommun

30 OKT 2012
Skrivet av :

Elva miljoner kronor plus och ökad befolkning! Det fanns många ljusglimtar när kommunens ekonomi och framtid diskuterades i

Kommunalrådet Bill Nilsson (S) har målvetet arbetat för att skapa en ekonomi i balans.

fullmäktige.
Kommunfullmäktige tog på måndagen beslut om verksamhetens ramar inför 2013. En verksamhetsbudget utan besparingar som för första gången på många år kompenserar ramarna inte bara för löneökningar utan också för generella kostnadsökningar. Dessutom har kommunens goda ekonomi och de senaste årens goda resultat skapat förutsättningar för politiska satsningar i form av utökad verksamhet.
– Jag hade hoppats att vi skulle vara skuldfria innan jag avgår som kommunalråd vid årsskiftet. Men det behövs ett par år till. Vi börjar dock få en ekonomi i balans och kan sikta framåt, säger Bill Nilsson.

Det målmedvetna arbetet på alla nivåer i kommunen och kommunstyrelsens direkta styrning och ansvar för kommunens sammantagna ekonomi gör att Älvsbyns kommuns ekonomi står på stadig mark.

Det redovisade resultatet för 2012 beräknas nu till cirka 11 miljoner kronor. I resultatet ingår också angelägna verksamhetssatsningar på cirka fem miljoner kronor. som inte tidigare planerats. Trots satsningarna bedöms kommunen 2012 i likhet med 2010 och 2011 uppnå sitt långsiktiga mål på att års resultatet ska uppgå till cirka plus två procent av kommunens skatteintäkter och Statsbidrag med mera.

Förutom att kommunen har finansierat sin nya moderna skola med egna medel kommer kommunen under 2012 amortera 41 miljoner kronor på sina lån.

De ekonomiska förutsättningarna för 2013 ser ljusa ut. Befolkningsminskningen som pågått under många år har avstannat. Idag bor fler i kommunen än för ett år sedan.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.