Rektor varnar för livsfarlig ”boffning” bland elever

18 OKT 2012
Skrivet av :

Allt fler skolelever i Älvsbyn har setts röka tobak. Än värre är att så kallad Boffning, inandning av olika drivgaser, förekommer bland ungdomarna. Ett mycket farligt sätt att berusa sig på och som kan leda till hjärtstillestånd.


”Vi vet inte omfattningen men vi vet att vi har elever som provat detta och att det är mycket farligt. Även om det visar sig att det är få som provat så vill vi ändå varna samtliga för detta”, skriver rektor Helena Hansson i ett brev till föräldrarna.
Hon uppmanar alla vuxna att vara uppmärksamma. Framförallt boffning är mycket farligt och kan leda till hjärtstillestånd redan första gången.
Vanliga preparat som boffas är aerosoler (som används som drivgaser i olika sprejer), butangas (som finns i cigarettändare), och lustgas (som används som drivgas i bland annat grädde och i gräddsifoner). På senare år har det blivit vanligt att boffa doftsprayer som ofta finns inne på toaletter, till exempel Glade. Det kallas även för att glejda.

Vid sniffning eller boffning når ångorna lungorna där de tas upp av blodet och förs till hjärnan. Ruseffekten kommer redan efter ett par inandningar och efter 10–15 inandningar är berusningsgraden kraftig. Berusningen klingar av ganska snabbt.
Gaserna som andas in driver bort syret från de röda blodkropparna. Då uppstår en syrebrist i hjärnan som uppfattas som behaglig. Boffning kan också ge upplevelser som syn- och hörselhallucinationer eller ”vakendrömmar”.
Boffning drabbar samtliga organ i kroppen, inte bara hjärnan. Hjärtmuskeln försvagas och kroppen uppfattar det syrefattiga tillståndet som ett hot och reagerar med adrenalinpåslag. Det försvagade hjärtat stressas av adrenalinet, vilket kan ge rubbningar av hjärtrytmen. I värsta fall kan boffning leda till hjärtstillestånd. Det kan hända första gången en person boffar, men även efter flera gånger.
”Om du eller ditt barn har information som rör detta får du gärna kontakta mig, ditt barns mentor eller våra skolkuratorer. Man kan också anmäla till socialtjänsten då man tror att ett barn riskerar att fara illa” informerar rektor Hansson.
Att sniffa och boffa i kombination med andra droger, till exempel alkohol, innebär ännu större risker. Det kan lätt leda till medvetslöshet och att andningen upphör.
Tecken på att en person sniffar eller boffar:
Vid sniffning reagerar kroppen ungefär likadant som vid berusaning av alkohol; muskelkontrollen minskar, reaktionstiden blir längre och reflexerna sämre.
Andra tecken på att en person sniffar eller boffar är:

  • skrattattacker
  • hallucinationer och ångest
  • en tydlig, särpräglad doft av lösningsmedel
  • hosta, halsont, rinnande näsa, glansiga ögon, huvudvärk, trötthet och lättretlighet
  • huvudvärk, sömnproblem, frossa och kramper kan förekomma som tecken på abstinens.
Källa för faktauppgifter: Vårdguiden. Läs mer på www.vardguiden.se

FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.