Laver – en gruvetablering närmar sig

09 OKT 2012
Skrivet av :

“Efter en intensiv period av provborrning börjar Laver-projektet närma sig en fastställd mineralisering av koppar. En juridisk term för bevisföring av fyndigheten. Nu är vi på väg in i nästa fas, idéstudien, beslut om den fattas i mitten av oktober. Idéstudiens syfte är att ta fram förslag till olika tekniska lösningar för en eventuell gruvbrytning. Det är också ett underlag för en miljökonsekvensbeskrivning. Det är ett av tre steg innan beslut om investeringar kan tas av Bolidens styrelse. Blir den av så kommer det att bli en av Europas största koppargruvor, en investering på mer är 10 miljarder kr”.

Läs hela Pär Jonssons blogginlägg genom att klicka här…

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.