Hundra nya jobb till Markbygden

15 OKT 2012
Skrivet av :

Bygget av Europas största landbaserade vindkraftspark i Markbygden, väster om Piteå, drar igång på allvar. Nästa år ska 36 av totalt 1  101 vindkraftverk stå på plats. Det skapar ett hundratal jobb redan till sommaren informerade Svevind och Enercon vid ett samrådsmöte i ”Vindens Hus”, Koler, för en tid sedan.

De tolv vindkraftverken som står i pilotparken på Dragaliden utanför Koler.

Den stora parken byggs i tre etapper. Nyligen gav Mark- och miljödomstolen, MMD, klartecken för bygget av den första etappen som omfattar upp till 314 verk.
Efter MMD:s positiva besked kommer saker att ske i rask takt. Vindkraftsprojekteringsbolaget Svevind och tyska turbintillverkaren Enercon (som tillsammans även äger Markbygden Vind AB) har bildat Skogbergets Vind AB. Bolaget ska bygga och drifta 36 vindkraftverk kring Skogberget och Skogbergsliden norr om Stockbäcken/Fagerheden.
Redan under hösten och vintern kommer vägar att anläggas och kranplaner att göras. Till våren gjuts fundamenten. Under sommaren och hösten ska tornen resas och turbinerna till de 36 verken att monteras. Vindkraftverken, som når en totalhöjd på 150 meter, ansluts direkt till transformatorstationen som byggs i området.
Satsningen på vindktraft skapar många arbetstillfällen. För anläggning av vägar och kranplaner behövs 20 personer. När gjutningen av fundamenten och resningen av tornen kommer igång räknar Skogberget Vind AB att sysselsätta upp emot 100 personer i åtta till tio månader.
Då handlar det alltså initialt enbart om 36 av totalt 314 vindkraftverk i den första etappen och ytterligare nära 700 i etapp två och tre.
Sedan tidigare finns tolv vindkraftverk i en pilotpark på Dragaliden utanför Koler.
De 36 verken beräknas tas i drift kring årskiftet 2013/2014 och leverera 250 Gigawattimmar årligen.
Pilotparken i Dragaliden producerar enligt förväntan.
På samrådsmötet deltog representanter för berörda byar och Östra Kikkejaurs sameby.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.