Givande ting när ungdomar mötte politiker och tjänstemän

26 OKT 2012
Skrivet av :

Högstadieeleverna i Älvsbyn och Vidsel vill ha ett roligare badhus och ”puffade” för att fritt få testa olika idrotter och aktiviteter på kvällstid. Gymnasisterna önskar ro och mindre trängsel under luncherna. Förslag som både politiker och tjänstemän ställde sig positiva vid onsdagens Ungdomsting.

Alexander Axberg och Matilda Lundberg företrädde gymnasieeleverna på Ungdomstinget.

I dag är den gemensamma skolmatsalen för Älvåkraskolan och gymnasiet för liten. Vissa dagar är det brist på sittplatser och många upplever att måltiderna blir stressiga. Även tiderna för lunchen kan bli konstiga.
Ett idé, som tidigare diskuterats, är att låta treorna på gymnasiet äta sin lunch på Fluxen. Den dammades av på nytt. Tjänstemännen fick nämligen i uppdrag att undersöka möjligheterna och komma med ett förslag redan inom två veckor.
– Där fick vi snabbt gehör, konstaterade Matilda Lundberg, ordförande i elevrådet, glatt.
Frågan kommer sedan att prövas politiskt vid kommunsyrelsesammanträdet den 28 januari 2013 där representanter för gymnasieeleverna deltar.

 

Diskussionerna var sakliga och bra. Det blev en mycket kreativ dialog mellan ungdomarna och tjänstemännen/politikerna.

Älvsbyns högstadieelever vill ha en motsvarighet till PUFF i Piteå. PUFF är en förkortning för; Piteås unga friskare framtid.
Idén går ut på att ge ungdomarna möjligheter att testa på olika idrotter och aktiviteter. Högstadieeleverna i Älvsbyn och Vidsel önskade därför gratis entré eller rabattkort till simhall och gym.
Apropå simhallen så hade eleverna inför tinget efterfrågat både bubbelpool och rutchkanor. Men efter diskussioner så reviderades förslaget till att byta ut trasiga och mögliga madrasser mot nya och köpa in en hopp- och badborg.
Eleverna informerades också om den utredning som pågår kring en utomhuspool i centrala Älvsbyn.

 

Per Jonsson, näringslivschef, lyssnade på bland andra Anna Berglund (nybliven svensk mästare i fotboll U16) och hennes önskemål om fria hälsosamma kvällsaktiviteter.

Tillsammans med politiker och tjänstemän enades eleverna om att låta skolornas elevråd bilda grupper i både PUFF- och simhallsfrågan för att sedan lämna förslag till Kjell Tegnelund, kultur- och fritidschef, före den 1 december i år. Då hinner förslagen beredas till kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari.
Gratis kvällsbussar från byarna in till centrum var alla eninga.
– Självklart ska alla elever i kommun ha samma möjligheter.

 

Alva Öberg och Johan Sandgren ledde högstadiets trupper på Ungdomstinget.

Ett glatt besked till eleverna i Vidsel var också att pengar, 100 000 kronor, till duschväggar och en uppfräschning av klassrummen finns avsatta. Varför ännu ingenting gjorts väckte stor förvåning bland både politiker och tjänstemän som lovade se till att de utlovade åtgärderna genast genomförs.
Deltagande politiker och tjänstemän på tinget var; Kjell Tegnelund, kultur- och fritidschef, Tomas Egmark, socialdemokraterna, Berit Hardselius, centerpartiet, Inger Granqvist, socialdemokraterna, Krister Lundgren, administrativ chef och IT-chef, Rikard Granström, folkpartiet, Stina Thelin, kultur- och fritidskonsulent, Pär Jonsson, näringslivschef, Magnus Nordström, kommunchef, Mona Brännmark, lärare, och Maria Granström, fritidspedagog.
Fakta:
För sjätte året i rad hölls Ungdomsting i Älvsbyn den 24 oktober 2012. Ungdomstinget är ett forum där kommunens ungdomar får tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål till politiker och tjänstemän. Helt enkelt tycka till utifrån ett ungdomsperspektiv. Ambitionen är att skapa en bra dialog mellan parterna. Ungdomstinget tas också på största allvar av ansvariga. Därför kommer representanter för både grundskolan och gymnasiet att bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari för en uppföljning om vad som gjorts och hänt efter Ungdomstinget.

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.