Riskfyllt läckage från flygplan

05 SEP 2012
Skrivet av :

Mitt under den pågående internationella flygövningen Nordic Air Meet läckte det farliga ämnet Hydrazin från ett stridsflygplan. Som följd fick tre personer föras till sjukhus för observation. 

Planet ifråga är ett danskt stridsflyplan som fick kontrolleras efter att nödkraftgeneratorn läckt Hydrazin. När ämnet blandas med luft bildas hälsovådlig gas som tre danska soldater oavsiktligt kan ha fått i sig. Enligt landstinget är läget stabilt för de tre lindrigt skadade soldaterna.

Trots att allt ska ha gått till enligt föreskrifterna inträffade ändå detta, enligt informatören Louise Levin på F21, ovanliga fel på den här typen av plan.

Ett riskområde på 300 meter från hangaren där flygplanet stod parkerat har utrymts och spärrats av. Räddningstjänst och polis arbetar med ärendet som enligt polisen kommer att utredas som ett arbetsmiljöbrott samt framkallande av fara för annan.

Så snart statens haverikommission fått mer information säger Agne Widholm att de ska avgöra om händelsen ska utredas vidare. I så fall tar haverikomissionen ställning till om det varit risk för allvarlig olycka och om det finns ett allmänt säkerhetsintresse.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.