Det osynliga våldet

13 SEP 2012
Skrivet av :

Under onsdagen hölls ett seminarium om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Hundratalet deltagare fanns på plats för att lyssna till föreläsningarna i Forums biografsalong.

Det började kl. 9.30 med att Eva Engman hälsade alla välkomna och presenterade projektet Viva som hon är projektledare för. Dagen fortsatte sedan med att Agneta Granström höll inledningen och följdes av föreläsningar om bland annat varför det är så osynligt med våld mot kvinnor med funktionsnedsättning trots att de i lika hög grad är utsatta som kvinnor utan funktionsnedsättning.

Fler talare under dagen var Kristina Lindkvist som är verksamhetsutvecklare för Bodens kommun som talade om rutiner för att möta våld i nära relationer inom LSS och äldreomsorg. Maria Holmquist Ek som är socionom och LSS stöd och råd i Piteå Älvdal berättade om LSS ökad kunskap, råd och stöd till kvinnor med funktionsnedsättning.

Sista talaren för dagen var Linda Moestam , genusvetare, som talade om den äldre kvinnan inom omsorgen och skilda synsätt på den äldre kvinnan. 15,30 var det så dags för panelsamtal med föreläsarna där de svarade på de frågor som uppkommit under dagen. Seminariet hölls i samarbete med Kvinnojourer i Norrbotten, Länshandikapprådet, ABF Norr, och HSO Norrbotten. Finansieringen kom från Arvsfonden.

TEXT OCH FOTO: Emelie Brännström

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.