Hög risk för skogsbrand

14 AUG 2012
Skrivet av :

Just nu råder det hög skogsbrandrisk (5E) kring Älvsbyn och det ökar under torsdagen. Titta på kartan ovan eller besök SMHI:s Brandriskkartor, 5-dygn, stor. Här!

Skogsbrandriskkarta, HBV, anger vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse vid skogsbrand. Vattentillgången för växtligheten i skog och mark är beroende på hur uttorkad marken är. Vattentillgången i markskiktet har därmed stor betydelse för antändningsrisken i skogsmark.

Markförhållandena beskrivs på kartan med sex olika graderingar, där röd (5E), orange (5) och gul (4) färg är torra förhållanden – då är antändningsrisken stor.

Graderingarna 5E och 5 förekommer i samband med långvarig torka, då det är mycket torrt även i djupare markskikt. Vid 5E och 5 är växtligheten mycket uttorkad och en antändning kan då leda till att en svår brand utvecklas. Brandrisken kan variera lokalt.

Brandrisken på kartan är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00. Efter en längre torrperiod kan brandrisken fortfarande lokalt vara stor även om närliggande områden har fått regnskurar. Kartan delas in i rutor om 11×11 km, prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Därför kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Brandbeteendet och brandrisken påverkas starkt av vädret, vilket ofta gör att brandrisken snabbt ändras om vädret ändrar sig.

Även om brandrisken och brandbeteendet har ett lågt värde kan det vara olämpligt att elda om det är torrt eller om det har varit en längre tids torka. Bedömningen om brandrisk görs bäst lokalt. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (t.ex. eldningsförbud).

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.