Carina Diaz föreläser

24 AUG 2012
Skrivet av :

Kommande tisdagskväll har Kvinno- och Tjejjorerna Pärlan i Älvsbyn har bjudit in Carina Diaz från kvinnojouren Iris i Luleå och Roks (Riksorganisationen för Kvinnojourer) till att föreläsa om hedersrelaterat våld vid Älvsby Folkhögskola den 28/8 Kl 19. Föreläsningen har fri entré och ingen föranmälan behövs.

Det här är ett sätt att bjuda in till information och eftertanke om våldet, samt även beskriva delar av det som alla Kvinno- och Tjejjorer i landet brottas med dagligen, säger Åsa Wedin Kvinnojoren Pärlan i Älvsbyn. Carina Diaz är en erfaren föreläsare som jobbat med det hedersrelaterade våldet både inom kvinnojouren Iris Luleå och på riksplanet inom Roks (Riksorganisationen för Kvinnojourer). Inom Kvinnojoren Pärlan i Älvsbyn jobbar i dag 9 personer varav 7 ideellt och två deltidsanställda.

Text: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.