Älvsbyhus med i TMF

17 AUG 2012
Skrivet av :

Älvsbyhus har anslutit sig till branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF.
– Vi sitter alla i samma båt och tillsammans blir vi starkare. Förhoppningsvis kan vi via bransorganisationen skapa en större förståelse hos politiker och beslutsfattare om de hinder som svenska hustillverkare drabbas av genom regelverk och lagstiftning, säger Kent Johansson, VD på Älvsbyhus och ledamot i TMF:s styrgrupp.

Under onsdagen och torsdagen samlades TMF:s styrelse för möte och studiebesök på Älvsbyhus och Lindbäcks Bygg i Öjebyn. Med fanns även en representant för Boverket. På torsdagen fick Älvsbyhus besök av TMF:s styrelse och Boverket. De var imponerade av den rationella husproduktionen men även av vädret och den vackra naturen i Älvsbyn.

På torsdagen fick Älvsbyhus besök av TMF:s styrelse och Boverket. De var imponerade av den rationella husproduktionen men även av vädret och den vackra naturen i Älvsbyn.

Många viktiga frågor dryftades. Bland annat den kraftiga minskningen av nybyggda villor i Sverige. I år beräknas endast runt 5 000 nya småhus byggas i landet. Det ska jämföras med de gyllene åren på 1970- och 1980-talet då mer än 30 000 villor byggdes årligen.

Anledningarna till minskningen är många. En är de hårdare lånekraven.

– Men det finns många andra saker som påverkar, exempelvis ett tufft regelverk kring husbyggandet i Sverige, menar Johansson och fortsätter:

– Vi som hustillverkare tvingas till stora besparingar samtidigt som kommunerna tillåts ta ut hur höga avgifter som helst för bygglov, nybyggnadskartor samt vatten- och avlopp. Där finns inga begränsningar och skillanderna mellan kommunerna är stora. Även de kommunala avgifterna borde regleras på ett smart sätt. I dag är de vansinnigt höga på vissa håll.

En annan sak där Boverket, enligt TMF, räknat bort sig är energikraven.

– Det borde vara lättare att köpa ett mindre hus på under 100 kvadratmeter ur miljösynpunkt. Men i Sverige är det precis tvärt om. Branschen har svårt att ens nå upp till minimikraven vid tillverkning av hus under 100 kvadrat.

I både Norge och Finland är regelverken annorlunda och bättre anpassat för även mindre hus. Något Boverkets representant blev informerad om, liksom TMF:s elvapunktsprogram som kommer att presenteras för ansvariga inom kort.

– Det måste till krafttag och Sverige behöver en fungerande bostadspolitik. Behovet av nybyggnation är stort men regelverken sätter stopp. Då är det bra att Boverket finns med för att både se och lyssna till verkligheten, tycker Johansson.

Kent Johansson, Älvsbyhus VD, är numera även ledamot i TMF:s styrgrupp.

Till vardags är medlemsföretagen i TMF konkurrenter.

– Men vi har likartade problem. Genom TMF kan vi driva frågor som förhoppningsvis leder till förändringar och ger oss bättre möjligheter. Att påverka politiker och beslutsfattare genom TMF ger mer effekt än om varje enskilt företag försöker göra sin röst hörd.

Under besöket i Piteå och Älvsbyn bjöds TMF och Boverkets representanter på en härligt vistelse.

– De var imponerade av den vackra naturen, det fantastiska vädret och den rationella produktionen, berättar Johansson som deltog på sitt första styrelsemöte med TMF.

TEXT: TONY BERGLUND FOTO: ÄLVSBYHUS OCH STERLING NILSSON (PORTRÄTT).

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.