Bilprovningen kvar i Älvsbyn

10 JUL 2012
Skrivet av :

Bilprovningen har tecknat avtal med Opus om att sälja delar av stationsnätet i Mälardalen och norra Sverige. Opus är ett svenskt bolag som är en välkänd och respekterad aktör på den globala fordonsbesiktningsmarknaden vad gäller utrustning och tjänster.

Försäljningen av delar av Bilprovningens stationsnätverk inleddes våren 2012. Stationerna delades in i tre likvärdiga grupperingar, varav två bjuds ut till försäljning. Bilprovningen har nu tecknat avtal med en första köpare. Den nordöstra gruppen som i huvudsak består av stationer i Mälardalen och norra Sverige säljs till Opus. Köpeskillingen uppgår till 375 MSEK.

I Norrbotten ingår i första köpet Boden, Kalix, Kiruna, Luleå-Storheden och Piteå

Innebörden är att Älvsbyn kommer att vara kvar i Bilprovningens ägo även i fortsättningen.

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.