90 björnar får skjutas i höst

06 JUL 2012
Skrivet av :
Länsstyrelsen har beslutat att 90 björnar får skjutas på licensjakt i länet i höst. Syftet är att kraftigt minska björnstammen för att minska problematiken för rennäringen.
Tillsammans med den skyddsjakt på björn som hittills beslutas om av Länsstyrelsen innebär det att totalt 118 björnar kommer att ha fällts i länet i år om kvoten fylls.
– Det är en väsentlig höjning av det totala antalet björnar som fälls på jakt i år jämfört med tidigare år. Syftet är att minska rennäringens problem med björn, säger landshövding P-O Eriksson.
Oacceptabel påverkan
Samebyarna har länge lyft frågan om björnens stora påverkan på renskötseln, som framför allt gäller under kalvningstider för ren. Enligt forskning från det skandinaviska björnprojektet minskar björnstammen i länet generellt vilket också är i linje med förvaltningens inriktning.
– Björnstammen är redan på nedgång men vi vill ytterligare accelerera den utvecklingen. Vi bedömer att björnens påverkan på rennäringen är oacceptabel i dagsläget, säger Erik Gustavsson, chef för naturresurs- och rennäringsenheten.
Syftet med förvaltningen är att björnstammen i länet ska ha en ”gynnsam bevarandestatus” enligt nationella och internationella lagar och förordningar samtidigt som problemen minimeras.
Ingen områdesindelning
Länsstyrelsen har övervägt en indelning av länet i olika delområden i avsikt att rikta jakten mot rennäringens problemområden, men väljer även i år att besluta om ett enda gemensamt jaktområde.
– Erfarenheterna från årets jakt kommer att ligga till grund för nästa års övervägande i denna fråga, säger landshövdingen.
Björnjakten börjar den 21 augusti och håller på till senast den 30 september ovanför odlingsgränsen och 15 oktober nedanför odlingsgränsen, eller den tidigare tidpunkt jakten avlyses.

Björnjakt. Niklas Pettersson, Sikfors, är en erfaren björnjägare som fällt många nallar.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.