Direktsända KF-debatter

21 JUN 2012
Skrivet av :
Inger Lundberg, fp, skrev en motion där hon föreslog att kommunfullmäktige ska sändas på kommunens hemsida. Vid måndagens sammanträde beslutades att frågan ska utredas vidare.
– Det är oerhört glädjande för oss i Folkpartiet Älvsbyliberalerna att motionen mottagits så bra, tycker Inger.
Direktsända fullmäktigesammanträdena på webben ökar, enligt folkpartiet, intresset och förståelsen för de beslut som fattas.
– Älvsbyborna får också större insyn och kunskap, betonar Inger.

Hon vill uppmuntra ett samarbete med gymnasiet
– Praktik på riktigt är värdefullt för våra elever. I många år har mina elever i årskurs 8 fått utbildning i retorik och examen i ämnet har vi haft här i sessionssalen. Det har varit mycket uppskattat.

Delmomentet retorik ingår i grundskolans kursplan. Webbsända fullmäktigedebatter kan bli ytterligare ett användnningsområde – en bonuseffekt

Inger Lundberg berömmer informatören Peter Lundberg för ett väl underbyggt, tydligt och precist underlag och förslag till beslut.

Några saker vill hon särskilt framhålla:

I samband med upphandling och ombyggnation av högtalaranläggningen ska placering av ljuduttaget ske i samråd med Peter Lundberg!

– Det supergillar vi, säger Inger.

  • Att en testinspelning görs under Peter Lundbergs ledning, att andra alternativ undersöks och att en utvärdering skickas till kommunstyrelsen för vidare beslut.

Folkpartiet Älvsbyliberlaerna föreslår därför KF att besluta i enlighet med förslaget som är alldeles utmärkt utrett och genomtänkt. Det blir säkert både långsiktigt tekniskt och ekonomiskt hållbart. Och kul för Älvsbyborna att både se och höra oss live. Tro inte annat än att jag också kommer att känna mig nervös! Men jag vet att man vänjer sig, säger Inger.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.