Mäktiga skogsägare till Storforsen

25 JUN 2012
Skrivet av :
Den 26-28 juni samlas representanter för 18 statliga skogsföretag i Storforsen för att diskutera skogens framtid och lära sig mer om svenskt skogsbruk. Sverige och Sveaskog står för första gången värd för denna konferens -EuropeanStateForest Conference. De deltagande länderna äger tillsammans en tredjedel av all skog i Europa.

– European State Forest Conference är ett viktigt forum för utbyte av erfarenheter mellan Europas ledare för de statliga skogsföretagen, i synnerhet nu när skogen kan bidra med så många svar på vår tids utmaningar, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog och ansvarig för konferensen.

Till Storforsen kommer ett 50-tal deltagare från 18 olika länder. Konferenserna är ett tillfälle för ledarna för de statliga skogsföretagen att träffas och ge varandra insikt i de olika ländernas varierande förutsättningar och utmaningar. Sammanlagt kommer tolv vd:ar från de 18 skogsbolagen att vara representerade.

På programmet står bland annat en heldagsexkursion i Storforsen samt en konferens med föreläsningar. Deltagarna kommer att få se hur Sveaskog bedriver ett skogsbruk utifrån de svenska förutsättningarna vad gäller klimat, ekosystem och skogshistoria.
– Vi kommer också att berätta om de svenska erfarenheterna av utvecklingen kring biobränslesektorn. Ett viktigt samtal att föra blir också skogens roll som kolsänka och hur en ökad tillväxt i skogen är positivt ur ett klimatperspektiv, säger Herman Sundqvist.

Inledningsanförandet hålls av Sveaskogs vd P-O Wedin på kvällen tisdagen den 26 juni.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.