Starkt bokslut för Älvsbyhus

28 JUN 2012
Skrivet av :

Trots lågkonjunktur redovisar Älvsbyhus ett starkt bokslut för 2011. Rörelseresultatet blev 236 miljoner kronor. ”Osannolikt bra med tanke på hur marknaden ser ut” tycker Kent Johansson, VD.

Under 2011 sålde Älvsbyhus 88 villor färre än året dessförinnan. Omsättningen sjönk med 300 miljone

Kent Johansson, VD Älvsbyhus

r kronor till 1,1 miljard. Rörelseresultatet blev 236 miljoner kronor.

– Det är ändå osannolikt bra med tanke på hur den svenska husmarknaden ser ut i dag. Resultatet visar att bolaget står sig starkt även i rådande lågkonjunktur, säger Kent Johansson, VD.

Totalt sålde Älvsbyhus 960 villor under 2011. Motsvarande siffra året dessförinnan var 1 048.
Den minskade försäljningen ledde också till att både omsättning och rörelsereultat försämrades jämfört med 2010.
– Tittar man på branschen i sin helhet visar många röda siffror. En del av våra kollegor har tvingats till konkurs. Att utifrån det perspektivet ändå prestera en så rejäl vinst ger oss trygghet, menar Johansson.

Rörelseresultatet 2010 stannade på 376 miljoner kronor, förra årets på 236 miljoner kronor.
Hårdare bolånekrav har drastiskt försämrat marknaden för nybyggnation i Sverige. Älvsbyhus har därför också tvingats anpassa både produktion och budget utifrån rådande omständigheter.
– Vi siktar på att bibehålla dagens produktionstakt. Men det blir tufft. Vi kommer att tillverka drygt 800 hus i år och vår förhoppning är att sälja fler hus än så och på så sätt dryga ut orderstocken på sikt, berättar Johansson.

Tendenserna på den svenska småhusmarknaden är dystra. Antalet sökta bygglov i hela landet från den 1 januari till 31 maj var endast 1 673 till antalet. Nära nog en halvvering jämfört med samma period förra året (2 929).
– En liten kaka blir allt mindre, konstaterar Johansson.

Det som räddar upp situationen för Älvsbyhus är en fortsatt stabil export.
– Försäljningen i både Norge och Finland följer planerna, samtidigt som våra svenska marknadsandelar är högre efter årets fem inledande månader jämfört med fjolårets.
Älvsbyhus i Norge låg faktiskt tolv hus över budget för årets första fem månader.

En positiv åtgärd, som Älvsbyhus hoppas ska leda till förbättrad försäljning, är det finansieringspaket som bolaget tagit fram och som ska hjälpa blivande svenska kunder att förverkliga sina husdrömmar.
– Vi har redan sett ett klart intresse från marknaden att ta del av vårt erbjudande om förlängda betalningsvillkor på upp till 10 år.
Detta kommer att hjälpa förstagångsköparna som inte hunnit spara ihop så stor kontantinsats som 15 procent av produktionskostnaden.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.