Skogsbruksplan för Älvsbyn

21 JUN 2012
Skrivet av :
Just nu kan man se tydliga spår av den skogsbruksplan som upprättats för Älvsby Kommun. Inte minst i området kring Åsen, Lomtjärn och Selholmen.

Där glesar skogsmaskiner ut trädbeståndet och slyröjer, för att minska den täta skogsbeklädnaden, för att öka säkerheten och synligheten, som är till allas trevnad för de som vistas i området.

Under sommaren kommer sommarjobbande skolungdomar att städa upp och återställa arbeterna. Skogsbruksplan innebär även att fler områden inom Älvsbyn kommer att städas upp på samma sätt under kommande år.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.