Musikskolans vänner nedlagd

10 JUN 2012
Skrivet av :
På söndagen genomfördes Musikskolans vänner sitt sista årsmöte. Där årsmötet enhälligt beslutade att lägga ner föreningen då syftet med föreningen att arbeta för att vi ska ha en kommunal musikskola i Älvsbyns kommun är nått.
Årmötet beslutade vidare att behållningen på 2304 kr skulle överlåtas till Älvsby Brass styrelse för att den ska dela ut stipendier till musikskoleelever i enlighet med Musiksskolans Vänners stadgar.

Ordföranden för Musikskolans vänner Stig Sundström uttryckte allas glädje över att vi har en fungerande musikskola och tacksamhet över det stöd föreningen fått av invånare i och utanför vår kommun.

Föreningen hade ca 160 medllemmar, som startades av Lars Ingvar Wendt och Inger Lundberg. Dess lyckades att samla in över tusen namnunderskrifter för att få igenom en folkomröstning.

Det blev ingen folkomröstning men väl en kulturskola.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.