Boliden allt närmare gruvstart i Laver

26 JUN 2012
Skrivet av :
Malmfyndigheten i Laver har visat sig allt mer intressant, provborrningarna är bildligt talat en fullträff och nu pratar Boliden öppet om att öppna en ny gruva.

Allt mer pekar mot en malmbrytning i Laver om drygt sju år. Och innan dess ska över tio miljarder kronor investeras i anrikningsverk, vägar och ett nytt gruvområde.
– Med en snabb handläggning borde vi skramla och gå för fullt år 2020, förklarade Ulf Marklund, Bolidens chef för affärsutveckling, när landshövdingen, kommunledningen och företagare besökte Laver på tisdagen.

Ulf Marklund, affärsutvecklingschef för Boliden, gav kommunalrådet Bill Nilsson och alla älvsbybor glada besked.

Kopparfyndigheterna i Laver har jämförts med det jättelika dagbrottet i Aitik utanför Gällivare. Det handlar om realtivt låga malmhalter men stora volymer som ligger högt, ibland i dagen, och kan brytas i dagbrott. Dessutom kan mindre mängder guld och silver utvinnas.
– Vi har en effektiv produktionsapparat vilket inte minst Aitik visar, påpekade Marklund och betonade att Boliden gjort många intressanta fynd runt Lavers gamla gruvområde.

Många intresserade åkte med bussen ut till Laver för att själva ta del av Bolidens information.

Provborrningarna har gett lovande resultat.
– Det här är ett väldigt intressant projekt och vi har stora ambitioner att göra en förstklassig anläggning, avslöjade Marklund.
I praktiken handlar det om att förflytta berg. Höjderna runt Laver kommer med största sannolikhet att på sikt förvandlas till djupa gropar.
– Idéstudie, förstudie och förprojektering tar ungefär tre år. Sedan tar det ytterligare två år att bygga gruvområdet. Vi får hoppas att tillståndsprocesserna inte tar längre tid än nödvändigt. Med en snabb handläggning bör vi skramla och gå för fullt år 2020, tror Marklund.

Två optimister. Benny Mattsson, chef för Bolidens fältprospektering i norra Sverige, och Bill Nilsson, kommunalråd.

– Jag brukar ju korta ner tidsperspektivet och hoppas på en ännu tidigare start, inflikade kommunalrådet Bill Nilsson, med ett skratt.
Landshövdingen å sin sida konstaterade det många älvsbybor länge velat höra.
– Älvsbyn blir länets fjärde stora gruvkommun.

Landshövding Per-Ola Eriksson kan gå i pension med vetskapen om ännu en stor gruvetablering i Norrbotten. ”Älvsbyn blir den fjärde stora gruvkommunen i Norrbotten” konstaterade han.

Landshövdingen passade också på att ge Boliden goda råd för en snabb handläggning.
– Se till att hålla alla berörda myndigheter välinformerade om allt som sker.

Laver är rykande hett och beskeden som Boliden lämnade på tisdagen smakade bra för alla närvarande.

Det som återigen gjort Laver intressant, gruvbrytning där pågick på 1930- och 1940-talet, är de höga priserna på koppar och den nya stora fyndigheten.
– Koppar är en av de bästa metallerna och långtidsprognoserna är positiva. För Boliden blir det en utmaning att återigen få öppna en ny gruva. Samtidigt är det en kostsam process och en ekonomichefs mardröm. Innan vi är igång med brytning och får intäkter ska över tio miljarder investeras, påpekade Marklund.

Många lyssnade till informationen.

Enbart anrikningsverket motsvarar tre stycken Globen i yta (om det blir ett liknande i Laver som i Aitik). Dessutom måste tekniska lösningar på miljösidan presenteras.
– Tar vi exempelvis Aitik så blir mindre än en procent av allt berg som bryts färdiga produkter. Då måste vi hantera avfallet snyggt och planera för en framtida återställning av området.

Kring den historiska beskrivningen av gamla gruvsamhället i Laver tändes nya framtidsdrömmar.

Boliden har tre borriggar igång som samlar provar ner till 300 meter.
– Vad som finns därunder vet vi inte, bara att malmkroppen fortsätter, förklarade Benny Mattsson, chef för Bolidens fältprospektering i norra Sverige.

Alla närvarande på tisdagens informationsträff i Laver serverades matnyttiga saker för både kropp och själ.

Boliden har mutat in 620 kvadratkilometer. Mer än en tredjedel av Älvsbyns kommuns totala yta och kommer att undersöka eventuella fynd ändå till gamla skidbacken på Storberget strax utanför Vidsel.

Älvsbyns kommun är nöjda över Bolidens samarbetsvillighet. Informationen på tisdagen upplevdes av alla närvarande som intressant och värdefull.
– Det är därför vi ordnat den här resan för bygdens företagare. Att vi har samma målbild inför framtida satsningar är av största vikt, betonade Bill Nilsson och fick medhåll av Birgit Nilsson, Köpmannaföreningens ordförande.
– Laver är prioriterat i vår näringslivsplan för 2013-2015. Gruvbrytningen kommer att få en enormt positiv betydelse för oss alla. Vi måste se möjligheterna, glädjas och vara beredda när allt sätter igång.

TEXT: TONY BERGLUND  FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.