Välfärd och framtid i fokus

15 JUN 2012
Skrivet av :
Han har aldrig talat med en finare utsikt, den med Storforsen via altartavlan.
Som vice partiordförande i Centerpartiet har han en friare roll än de som är statsråd och ingår i regeringen.
Anders W Jonsson kan därför, som under gångna veckan, kritisera utspel från andra partier inom Alliansen om Centern tycker det är fel.  
Han förtydligar därmed partiets linje.

Anders deltog i valanalysen tillsammans med Annie Lööf och andra. De ställde bland annat frågan, varför finns centern?

Rötterna för centern kom från självägande bönder, och fortfarande är de gamla sanningarna lika gångbara.
Människor vill bestämma själva, kunna göra egna val.

Det är en av orsakerna till att centern driver frågan om LOV (Lagen om valfrihet) främst i hemtjänsten. Det fria valet kan också betyda ja till en Friskola eller att Centern vill ge bidrag som sedan familjen själv väljer hur man vill använda (typ diskussionerna om ”barnbidrag” på 30-talet).
Rättvisa i hela landet, glesbygden ska leva.

Jonsson värnar och stöttar pengar till vägar, järnvägar och bredband.
– Enskilda vägar har numera över en miljard i bidrag tack vara Centern. Glesbygd ska utvecklas via Infrastruktur, LOV och Gröna Näringar. Gröna näringar finns inom förnyelsebar energi, jord och skog. Sigtuna Kommun har visat att även Kommunen kan ställa miljökrav på mat som upphandlas, berättade Jonsson.

Småföretagare, bär ofta upp en bygd.
– Därför måste deras förutsättningar hela tiden förbättras, betonade han.

Han förklarade att näringsministern driver frågor om förenklingar.
– Men besluten måste godkännas av andra departement där själva sakfrågan finns. Då blir det oftast mycket svårare. Enkäter visar också att man fort glömmer bort de förbättringar som trots allt har skett.

Centern och Jonsson ställer sig också på de svagares sida. Han  jobbar för att ”fattiga barn” ska få det bättre.

Jonssons förespråkade också ett nytt skatteutjämningssystem som gynnar små kommuner likt Älvsbyn. Det skulle ge Älvsbyn 5,6 miljoner mera.

När det gäller miljötänk hävdade Jonsson att Centern var först med den tanken.

– Bönder värnade sin jord som skulle brukas av nästa generation.

Enligt honom är fossila bränslen det största hotet.

– Sverige har den längsta kusten, därför kan vi bli säljare av förnyelsebar energi genom vind- och vågteknik. Bilar behövs men måste bli mera energismarta, tyckte han.

Han pratade också om framtidens välfärd.  Centern har en grupp som tittar på denna svåra fråga. En åldrande befolkning och en allt mindre andel yrkesutövande i framtiden försämrar förutsättningarna för en finansieringen och något radikalt måste till.

Efter Anders engagerande föredragning fanns tillfälle för frågor. Här blev det en livlig aktivitet och moderatorn Matilda Viklund var tvungen att dra streck i talarlistan när den väl tilltagna frågetiden överskridits med drygt 15 minuter.

Därefter bjöds alla närvarande att gå upp till hotellet för att få smörgås och dryck.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.