Rikard Granström vill starta Pärlspelen i Älvsbyn

14 MAJ 2012
Skrivet av :
Rikard Granström.

Rikard Granström, fp, vill lägga grunden för för fler sommarevenemang i Älvsbyn genom bildandet av en gemensam plattform, ”Pärlspelen”. I en motion till kommunfullmäktige utvecklar han sina tankar och idéer.

Läs motionen i sin helhet nedan:

”För att skapa ännu mera drag i kommunen föreslår undertecknad att vi Älvsbyn gör oss en egen sommarfestival. Pärlspelen är ett namn som i många hänseenden representerar andemeningen i festivaltanken. Pärlspelen är en sommarfestival som vi medborgare formar för att fira det som vi tycker representerar vår egen självbild, det vi vill ska känneteckna Älvsbyn, det vi är stolta över.

På ett år anordnas många olika arrangemang i Älvsbyn. I vissa fall uteblir deltagare på grund av att arrangörerna inte har råd med den annonsering som krävs för att nå en större massa. En annan orsak till att deltagare uteblir är att det enskilda arrangemanget inte skapar ett tillräckligt stort intresse för att få folk att sluta upp till det. Pärlspelen erbjuder en möjlighet för många små och stora arrangörer att tillsammans synas i en bredare marknadsföring. Ett arrangemang som med arrangörers vilja kan bli tillräckligt stort för att skapa det intresse som krävs för att Älvsbyborna skall avsätta tid för att delta. Pärlspelen är ett gyllene tillfälle för de som vill att det ska hända mer i samhället att i ett större sammanhang arrangera det de saknar.

Pärlspelen skall vara en folkfest för Älvsbybor i alla åldrar. Ett arrangemang där gamla och nya Älvsbybor kan lära känna varandra och där vi tillsammans kan lära känna vårt samhälle. Pärlspelen är ett tillfälle för kulturliv, byar, föreningar och företag inom kommunen att profilera sig genom att arrangera aktiviteter som medborgarna kan vara delaktiga i eller ha glädje av att se på. Andemeningen är att gräva där vi står. Arrangera det vi är proffs på. Musiker arrangerar musikevenemang, Idrottsklubbar arrangerar idrottsevenemang. Företag arrangerar arrangemang runt sina produkter eller tjänster. För att pärlspelen skall kunna vara en fest för alla åldrar är det viktigt att arrangemang som anordnas dagtid är absolut alkoholfria och drogfria för både deltagare och åskådare. Pärlspelen ska inte vara en sommarfestklyscha bestående av fylla, inhyrda turnerande artister och kringresande tivolin. Pärlspelen är en festival av Älvsbybor för Älvsbybor.

Entreprenörskap är viktigt för Älvsbyns framtid. För att stärka entreprenörsandan är det viktigt att arrangörerna bär sina egna kostnader. Alltså ska inte Älvsbyns kommunförvaltning stå för kostnaden av de enskilda arrangemangen. För att täcka utgifter samt för att öka viljan att arrangera olika festival-aktiviteter ska arrangörerna ha rätt att ta betalt för sina arrangemang eller ha rätt att arrangera kring-försäljning i samband med sina arrangemang. Arrangörerna får enskilt eller tillsammans utarbeta affärsmodeller som gör deras evenemang ekonomiskt hållbara.

Älvsbyns kommunförvaltnings roll i pärlspelen blir att stå som sammanhållande organ för olika aktiviteter som medborgare vill arrangera. Detta innebär:

* Förannonsering (informera medborgarna om vad pärlspelen innebär), sammankalla och ta upp intresseanmälningar på arrangerande av aktiviteter.

* Tillsammans med arrangörer schemalägga och koordinera olika aktiviteter. Ju fler arrangörer ju längre festival.

* Marknadsföra samt bekosta marknadsföringen av samtliga arrangemang som ett paket ”Pärlspelen”

* Upplåta mark för aktiviteters olika ändamål

Motionen kopplar mot kommunens långsiktiga målsättning att höja livskvalitén och samhällsengagemanget hos kommuninnevånarna. Den kopplar även mot de prioriterade områdena folkhälsa, samverkan, fritid och kultur, barn och ungdomar, integration samt god ekonomisk hushållning (detta är ingen dyr festival). Motionen har även bäring på varumärkesgruppens arbete med att utveckla tillsammanssamordning, kommunicera det vi har och hur vi lever samt att i första hand fokusera på medborgarna i Älvsbyns kommun.

Med detta hoppas jag att politikerna i Älvsbyns kommun ställer sig bakom förslaget att stå som sammanhållande organ bakom pärlspelen.”

/Rikard Granström


Folkpartiet Älvsbyliberalerna

Bilaga till motion Pärlspelen.

Exempel på attraktiva arrangemang kan vara:

* En byakamp vilket kan vara ett stående arrangemang i pärlspelen. Detta skulle kunna vara en brännbollsturnering där tillexempel Vissträsk, Östermalm, Altuna med flera ställer upp med egna lag för att fastställa vilka som äran förtjänar.

* Drakbåtsrace i Piteälven

* Orienteringstävlingar, e.g. cykel-orientering

* Teater, poesievenemang

* Beach-volley-turnering på länkön

* Lokala band uppträder på festivalen

* Företag som arrangerar tävlingar eller evenemang med fokus på deras produkter eller tjänster.

* Pub-kväll, dans och disco

* Föreläsningar, utställningar av olika slag (lokalproducerat förstås)

Exempel på arrangörer kan vara:

* Företag

* Byaföreningar

* Idrottsföreningar

* Skolor e.g. turismgymnasiet (många av eleverna kommer i framtiden arbeta inom event-branschen)

* Privatpersoner

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.