Det glittrar om Laver och intresset bland älvsbyborna är stort

16 MAJ 2012
Skrivet av :
 

Över 200 personer (!) kom för att lyssna till vad gruvbolaget Boliden hade att berätta om fyndigheterna i Laver. Förhoppningarna om en snart förestående brytning är stora. Inte minst sedan Boliden, i samband med bolagsstämman, gick ut och jämförde fyndigheterna i Laver med Aitik. Gruvan utanför Gällivare sysselsätter 560 personer plus ett stort antal underentreprenörer.

Men några löften kunde förstås inte representanterna för Boliden ge. Gruvbolaget är börsnoterat och då gäller det att väga varje ord på guldvåg för att inte skapa en hausse byggd på falska förhoppningar. Därför var det anmärkningsvärt att Bolidens VD, Lennart Evrell, i samband med bolagsstämman erkände att han var exalterad över fyndigheterna i Laver. Kanske dags för personer med slantar över att köpa aktier i Boliden..?
Klicka här och läs tidigare inlägg…

Under onsdagskvällen bjöds allmänheten in till informationsträff på Folkets Hus Forum i Älvsbyn där Boliden AB kom för att berätta om Laver och dess framtid. Att intresset för Laver är stort bland invånarna gick inte att ta miste på, en bra bit över 200 personer kom till biografen för att lyssna på Bolidens tre representanter.
– Vad trevligt det är att det är så många som har kommit hit, sade Älvsbyns Kommunalråd Bill Nilsson när han hälsade välkommen.

Innan Bolidens representanter fick starta visade Bill bilder från Älvsbyn, samt information om kommunen och dess möjligheter.

Hans Årebäck, Prospekteringschef på Boliden, började med att berätta om gruvbolaget Boliden AB och dess etableringar i Europa, för att sedan gå in mer på vad bolaget gör i Laver. Mellan 1938 och 1946 var Laver ett aktivt gruvsamhälle där det bröts koppar. På grund av de sjunkande priserna på koppar och den låga kopparhalten valde Boliden att avveckla samhället.

Men så 2007 förändrades allt, Boliden AB ansökte om undersökningstillstånd i Laver för att ta reda på ifall det fanns ekonomiska incitament att starta upp gruvan igen, detta eftersom priset på koppar stigit med 400 procent under det senaste decenniet. Dessutom finns intressanta områden och fyndigheter utanför den tidigare gruvan i Laver. Det har under lång tid gått skrönor om att Boliden öppnade den gamla gruvan på fel ställe. Och 2009 startade den första provborrningen.
– Malm är en färskvara, förklarade Benny Mattson, ansvarig för fältprospekteringen, och syftade på att kopparpriserna alltid ändras.

Ena stunden är malmen billig andra stunden är den dyr. Men tack vare att det i Kina fortfarande finns en stor efterfrågan på koppar ligger marknadspriset på en hög nivå. Än tyder ingenting på en avmattning de närmaste åren.

Om Boliden väljer att starta upp Laver igen är oklart i dagsläget, många fler provborrningar väntar och innan semestern börjar kommer bolaget att ha borra ytterligare sammanlagt 7 000 meter. Sen måste även en bearbetningskoncession sökas, vilket ger innehavaren rätt att bestämma över den nämnda mineralfyndigheten.

Därefter följer en miljöprövning för att se vilken inverkan på miljön gruvan har om den startas. Minst 5-10 år tar det innan gruvdrift kan påbörjas, men dock så är inget skrivet i sten ännu då det bara är spekulationer.
– Det är en väldigt lång resa kvar, förklarade Anders Forsberg.

Men det märks att intresset är stort hos Boliden. Resultatet av den tidigare prospekteringen har varit positiv, hittills visar analyser av borrningarna på en uppskattad mineralisering på mellan 500 – 700 miljoner ton koppar, plus mindre mängder guld, silver och molybden.

Kopparhalten som har hittats har legat på mellan 0,15 – 0,25 % medan guldhalten har legat på mellan 0,10 – 0,15 %, ungefär samma halter som bolaget har hittat i Aitikgruvan. Därför har Boliden valt att införskaffa fler borrar och ökat ytan för prospektering.
– Redan idag står det två nya borrmaskiner där uppe. Och vid varje borrmaskin står det fyra gubbar, berättar Hans Årebäck.

Efter informationens slut blev det frågestund. Det fanns också möjlighet för besökarna att i foajén titta på några kopparfynd som Boliden hade med sig.

– Jag tycker att det har varit en trevligt, väldigt trevlig atmosfär, summerade Bill Nilsson som är glad över att så många nyfikna valde att komma och lyssna.
– Den viktigaste frågan är inte när gruvbrytningen startar, utan när investeringarna börjar, betonade Pär Jonsson, näringslivschef på Älvsbyns kommun.

Länk till information och publicerat tillkännagivande om fyndet i Laver: 

TEXT: ROBIN NILSON OCH TONY BERGLUND  FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.