Vandringen med stor innebörd

06 APR 2012
Skrivet av :

I början av långfredagens andra halva hade älvsbyborna chans att delta i den traditionella korsvandringen från Älvsby kyrka till Filadelfias kyrka.

Men innan start hade man tillfälle att gå på påskgudstjänst tillsammans med Stig Sundström, Komminister i Älvsby kyrka, och Pastorsadjunkt Jonas Ahlforn von Beetzen.

Efteråt var det hög tid att bege sig mot Filadelfias kyrka.
– Det känns bra ändå. Det känns värdefullt att få med självaste kärnan, säger Komminister Stig Sundström efter dagens slut. Detta var även Stigs första korsvandring, något som han hoppas kunna få vara med om igen i framtiden.

Vanligtvis är Julafton den högtid som är störst inom Kristendomen, medan Påsken har tappat sin forna glans, trots att Kristendomen inte skulle existera utan Påsken.
– En del tror att Julen är störst, men Påsken är större, berättar Pastoradjukant Jonas Ahlforn von Beetzen från Piteå.

Men under veckan ligger Påsken i centrum, och kyrkan fylldes av glada människor från olika länder som ville fira högtiden.

Efter genomförd gudstjänst sammanstrålade människorna utanför kyrkan för att delta i den traditionella korsvandringen, där man vandrar genom byn bärande på ett kors, från Älvsby kyrka ända ner till Filadelfia, samtidigt som man tillsammans läser texter ur Bibeln.

Texterna man läser är de texter där man får följa Jesus, från när han bär korset tills hans död. En del utav den första texten som läses lyder följande:
”Nu är domen avkunnad och vägen till avrättningsplatsen ligger framför Jesus. Korset läggs på hans axlar. Ohyvlat trä skaver sig in i de piskade armar. Det är mänskligheten som har lagt korset på Jesus och jag är en av dem som bidragit till dess tyngd. Så som han bar sitt kors, så vill jag ta mitt kors på mig, och bära den del av mänsklighetens lidande som räcks mig varje dag. En kärleksgåva i tacksamhet till Jesus.”

Efter dessa ord började vandringen som tog människorna ner längs Storgatan. Under resans gång stannade man upp på olika ställen för att läsa nästa del ur Bibeln och byta korsbärare, och på så sätt kunde alla följa Jesus i sin vandring.

Man stannade bland annat vid Turklövern, kommunhuset, parkeringsplatsen vid Polar Hotell och en bit innan polishuset, för att sedan avsluta resan i Filadelfias kyrka med bön och sång.
– Allting sammanlagt blev väldigt lyckat. Kärnan gick fram, tyckte Jonas Ahlforn von Beetzen. Jonas vart även tillfrågad av en familj från Persien om han skulle vilja ställa upp på en bild med dom. Något han väldigt gärna ville.

Tyvärr så har Påsken kortats ned och tappat en dag, därför har man tvingats trycka ihop allting och skyndat på det mesta. Men både Stig, Jonas och församlingen tyckte att det vart lyckat trots det.

Text: Robin Nilsson Foto: Sterling Nilsson

Bildextra

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.