Olstorpet fick påskbesök av en varg

07 APR 2012
Skrivet av :
Rejäla tass-avtryck hade vargen lämnat efter sig.

Olstorpets värdshus & vildmarkscamping fick en lika oväntat som ovanlig besökare på skärtorsdagen.
En varg passerade alldeles intill anläggningen.
– Vi såg att en viltvårdare från länsstyrelsen kom på snöskoter. Vi blev nyfikna på vad han gjorde och fick veta att en varg vandrat förbi, berättar Benny Karlsson som driver Olstorpet tillsammans med sambon Lotta Nilsson.

Vargen hade följt vägen ner mot Olstorpet.


Viltvårdaren från länsstyrelsen hade spårat vargen. Möjligen kan det handla om samma djur som förra helgen sågs mellan Kåbdalis och Storforsen.

Möjligen var det tamrenen ”Ulla” som lockade vargen till
Olstorpet..?

Vargen hade passerat alldeles intill Olstorpet trots att anläggningen i helgen har fullt med gäster. De som bor i stugorna kommer från Frankrike, Tyskland plus en del tillresta från Luleå. Under påskhelgen gästas också torpet av många skoter- och bilburna dagsbesökare.

Kanske var det Olstorpets tamren, vaijan ”Ulla”, som tilldrog sig vargens intresse..?

Efter att ha passerat Olstorpet begav sig vargen ut på Avaträsket.

Fakta varg:
Varg, gråvarg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är det största hunddjuret och en fullvuxen varg väger vanligen 30 till 50 kg, med extremfall på upp till 90 kg.

En gång i tiden var arten världens mest spridda däggdjur men har utrotats i stora delar av Västeuropa, södra Asien, i Mexico och stora delar av Nordamerika.

Varg uppträder främst, men inte enbart, i vildmark. Dess utbredningsområde har reducerats kraftigt genom avsiktlig förföljelse på grund av vargens predation av vilt och tamboskap, tillsammans med rädslan för attacker mot människan. Lokala populationer är fortfarande hotade, främst på grund av genetiska flaskhalsar på grund av populationsfragmentering.

Den globala populationen är dock inte hotad. Arten har ett relativt stort utbredningsområde och populationen är stabil och kategoriseras därför som livskraftig av IUCN sedan 2004.

Vargen är ett socialt rovdjur som lever i familjegrupper som består av par, deras ungar och ibland även adopterade subadulta individer. De lever främst av hovdjur som de jagar genom kortare utmattningsjakter.

Över hela utbredningsområdet är den en typisk toppredator och endast människan och tiger utgör ett hot. Genetiska studier visar att vargen är dessutom stamfader till hunden. En mängd underarter är beskrivna men det faktiska acepterade antalet är under diskussion. I områden där människan och vargen möts förekommer en mängd folkloristiska uttryck kring, och mytologi och kultur om vargen, både positiv och negativ.

TEXT: TONY BERGLUND   FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.