Låga halter av kvicksilver i fisken från Korsträsk

13 APR 2012
Skrivet av :
Abborrarna i Korsträsk innehåller låga mängder kvicksilver. Lägre än på andra platser i länet.

Matfisk är den största källan till exponering för kvicksilver som vi utsätts för. I samarbete med Vattenråden i Norrbotten har länsstyrelsen samlat in matfisk från olika sjöar och vattendrag för att analysera kvicksliverhalterna. Abborrarna som fiskades upp i Korsträsk var, glädjande nog, bland de minst förgiftade!


Under 2011 genomförde Vattenråden och Länsstyrelsen en mätkampanj av kvicksilver i matfisk i Norrbotten. Fisk är den största källan till exponering för kvicksilver via livsmedel. Det är framförallt insjöfisk som kan ha höga halter av kvicksilver. Undersökningen är därför viktig i ett folkhälsoperspektiv och även för uppföljningen av miljömålen.

Vattenråden stod för att välja ut populära fiskesjöar och vattendrag samt vilka fiskarter som skulle mätas. Fisket utfördes av privatpersoner som bor vid sjön eller har annan anknytning till vattnet. Länsstyrelsen stod för analyser och sammanställning av resultat.
Sammanlagt 112 fiskar från 23 olika sjöar och vattendrag i länet skickades in för analys. Från de flesta sjöarna har abborre samlats in och från några områden har gädda, öring, sik, harr och gös analyserats.

Kvicksilver i fiskköttet (filén) har analyserats på samtliga fiskar och längd och vikt har noterats.

Resultat
I de allra flesta lokalerna var kvicksilverhalten under gränsvärdet som gäller för livsmedel, det vill säga lägre än 1,0 milligram/kg (mg/kg) som gäller för gädda och 0,5 milligram/kilogram som gäller för övriga arter i studien.

Sammanlagt 16 fiskar från 8 olika sjöar och vattendrag visade på halter över gränsvärdena. De ligger i det kustnära området där vi sedan tidigare vet att kvickilverhalterna är förhöjda. Det var enbart gös och abborre som visade på halter över gränsvärdet. De lägsta uppmätta halterna påvisades i öring, sik och harr.

Livsmedelsverkets kostråd gäller oavsett vilken kvicksilverhalt som fisken har. Personer som äter egenfångad abborre, gädda, gös eller lake oftare än en gång per vecka, kan få i sig kvicksilvermängder som på sikt kan skada hälsan. För kvinnor försöker bli gravida, är gravida eller ammar, gäller att man inte bör äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år.

Läs hela rapporten genom att klicka här…

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.