Landstingspolitiker besökte Älvsbyhus

26 MAR 2012
Skrivet av :
Robert Forsberg, Magnus Lidström, Agneta Burman, Lena
Fernberg, Cecilia Wiklund och Thor Viklund diskuterade
framtidens sjukvård.Hur ska en bra vård vara? Hur klarar vi framtidens vård med en krympande ekonomi och ökade behov?
Det var två av frågorna som diskuterades när landstingspolitikerna Thor Viklund och Agneta Burman, s, besökte Älvsbyhus i torsdags.
– Vi har haft en väldigt bra dialog. Jag tror inte vi besökt en arbetsplats där personalen varit så förberedda, berömmer Thor Viklund.

Inför Viklund och Burmans besök hade frågor om framtidens vård väckts hos de anställda vid Älvsbyhus. De framfördes under mötet av Cecilia Wiklund, lönekontoret, Magnus Lidström, huvudskyddsombud, Robert Forsberg, ordförande för fackförbundet GS och Lena Fernberg, personalchef.

Den vård som erbjuds i Älvsbyn verkar vara till belåtenhet.
– Älvsbyn har en väl fungerande vårdcentral med närhet till sjukhusen i Piteå och Sunderbyn. På så sätt är vi lyckligt lottade, påpekade Agneta Burman.

Men det finns orosmoln. Länets befolkning krymper. Av de som bor kvar ökar andelen äldre. Det innebär ett ökat vårdbehov.
– Så vad ska vi prioritera? frågade Thor Viklund.

Den pågående närsjukvårdsutredningen kanske ger en del svar.
– Men jag tror att vi får lära oss att leva med ständiga förändringar, betonade Viklund.

Att arbeta förebyggande blir allt viktigare. Ny teknik kan också lösa en del av de framtida problemen inom vården.
För personalen på Älvsbyhus är tillgängligheten och bemötandet viktigast.
– Man ska inte behöva vänta två månader för ett provsvar. Inte heller ska det vara så att man nästan måste överdriva för att få träffa läkare, menade Magnus Lidström och fick medhåll av Burman och Viklund.

Viklund och Burman tillhör landstingsfullmäktiges beredning Syd (Pite älvdal). Tanken var att även Erik Lundström, fp, skulle ha varit med under besöket på Älvsbyhus men han fick förhinder.

Representanter i beredning Syd besökte även ABF i Älvsbyn under torsdagen.

Varje vecka görs ett företagsbesök av beredningsgruppen.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.