Internationell bönedag för kvinnors rättigheter och kvinnlig rättvisa

13 MAR 2012
Skrivet av :

Världsböndagen firades i Älvsby Kyrka den 3 mars.
Årets program hade utformats av kvinnor i Malaysia och tog avstamp i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna med temat: ”Låt rättvisan segra”.


I Älvsbyn firades Världsböndagen med att kvinnor från de olika kyrkorna i Älvsbyn presenterade programmet.

Naomi Hamsa, Evangeliska Lutherska kyrkan i Malaysia, hade uppmanat till följande samtalsämnen:

1. Reflektera över situationen i ert eget samhälle. Vilka problem finns inom ekonomi och arbetsliv? På vilka sätt utestängs och utnyttjas kvinnor inom de ekonomiska strukturerna?

2. Finns det någon rättvisefråga som orsakar konflikt i ert samhälle? Vad kan din grupp göra för att korrigera de underliggande orättvisorna, lokalt, regionalt och nationellt? Vad gör kvinnor i din närhet för att motverka våld och missförhållanden?

3. Hur kan det här bibelstudiet hjälpa oss att hantera de frågor som ni har identifierat? Vilken roll kan kvinnor spela?

VÄRLDSBÖNDAGENS HISTORIA:
1887 började Mary Ellen James, USA, ordförande i Presbyterianska kvinnoförbundet, samla kvinnor till förbön för immigranter som kommit från Europa. Initiativet växte så småningom till en nationell, ekumenisk böndag. På 1920-talet började kvinnorna i Nordamerika sprida böndagsprogrammet även till kvinnor i missionsländer utöver världen.

1931 firades böndagen för första gången i Sverige, i S:t Peters Metodistkyrka i Stockholm på initiativ av missionären Maja Johansson. Svenska Missionsrådets Kvinnokommitté hade programansvaret.

1959 bildades Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, genom en sammanslagning av Svenska Missionsrådets Kvinnokommitté och den år 1935 bildade Kristna Kvinnors samarbetskommitté. Samtidigt övertog SEK ansvaret för Böndagen.

1967 flyttades Böndagen från fastan till första fredagen i mars varje år.

1968 bildades Internationella Böndagskommittén vid en konferens i Stockholm. Den består av representanter för nationella böndagskommittéer i hela världen, är ansvarig för Böndagens allmänna organisation och kallar till överläggningar ungefär vart fjärde år, då beslut fattas om teman och vilka länder som ska ansvara för dem. Mellan konferenserna sköts löpande ärenden av en exekutivkommitté med representanter från varje region. Kontoret finns i staden New York.

1980 var drygt 150 nationella böndagskommittéer anslutna till Internationella Böndagskommittén.

1982 antogs den nuvarande världsböndagssymbolen.

1984 ansvarade Sverige för programmet som hade temat ”Levande vatten från Kristus, vårt hopp” (Joh 7:37-39).

1987 firades Världsböndagens 100-årsjubileum. Det uppmärksammades i mer än 170 länder med gudstjänster på mer än 1 000 språk.

2007 möttes den internationella böndagskommittén, i Toronto, Kanada. Då bestämdes teman och skrivaransvar för 2012-15.

2011 uppmärksammades 80-årsjubileet av Världsböndagen i Sverige med högtidsgudstjänst och kvinnofrukost i S:t Peters Metodistkyrka i Stockholm.

2012 samlas den internationella böndagskommittén igen, denna gång i New York, för att planera böndagarna 2015-19 och för att välkomna en ny generalsekreterare efter Eileen King.

Läs mer genom att klicka här…

BILDER INSKICKADE AV MARIA NILSSON-

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.