14 MAR 2012
Skrivet av :Sparbanken Nord redovisar en vinst på drygt 157 miljoner kronor under 2011. En förbättring med hela 56,2 procent jämfört med året innan.


– Det unika med Sparbanken Nord är att vi arbetar långsiktigt och att vinsten stannar kvar i banken samt gör nytta på de orter där våra kunder lever och verkar, säger Erik Hägglöv, vd Sparbanken Nord. 

Den vinst som skapas i banken används för att möjliggöra utlåning till företag och privatpersoner och för att stärka bankens kapitalbas. Det finns inga aktieägare som kräver vinstutdelning utan det är kunderna som kommer i första ledet.

En del av vinsten sätts av till FramtidsBanken för samhällsnyttiga insatser. Lokala företrädare från närings- och föreningsliv i våra tio kommuner är med och fattar beslut om FramtidsBankens investeringar.

Sparbanken Nord har under 2011 stärkt sin profil som regionens egen bank i de tio av Norrbottens fjorton kommuner. Under 2011 delade banken ut cirka 4,5 miljoner kronor från FramtidsBanken till lokal och regional utveckling.

Och för 2012 föreslås en avsättning till FramtidsBanken på 10 miljoner kronor. Banken fortsätter att utvecklas positivt och redovisar ett stabilt resultat. Banken har god utlåningskapacitet och en betryggande tillgång på kapital.

Viktiga händelser under 2011:

 • Stark resultatförbättring
 • Inlåningen ökade med 9,3 %
 • Utlåningen ökade med 6,3 %
 • Höga betyg i kundnöjdhet
 • 38 000 kvalificerade kundmöten
 • Bundet kontosparande ökade med 125%
 • Fler affärer inom familjejuridik
 • 13 miljoner kortköp
 • 4 miljoner internetbanksbesök
 • Succé för Mobilbanken och Mobilt BankID
 • Festlig sparbanksdag på alla kontor

Förutom att vi erbjuder finansiell service och kompetens inom såväl bank som försäkringar engagerar vi oss i vår regions framtid och utveckling. Ung Företagsamhet, programmet KNUFF för unga vuxna, Gröna gårdar, mentorsprogram, forskning inom media, musik och alternativa energikällor är några goda exempel.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.