Överförmyndare kritiseras av Länsstyrelsen

12 FEB 2012
Skrivet av :

Huvudmannens fastighet såldes 2006 av överförmyndaren utan hans godkännande. Likaså fick huvudmannens barn ett förskott på arvet med 160 000 kronor.

Detta och en del annat kritiseras av Länsstyrelsen.

“De allvarliga brister som uppmärksammats avser främst överförmyndarens agerande vid fastighetsförsäljningen som skedde år 2006 och de brister som uppmärksammats i diarieföringen av akten. För de brister som avser överförmyndarens agerande gällande förvaltarens sammanblandning av medel samt förvaltarens utdelning av förskott på arv och gåvor förtjänar överförmyndaren kritik”, skriver Länsstyrelsen i sin bedömning.

Försäljningen av fastigheten saknar dessutom giltig dokumentation. Och överförmyndaren har, enligt Länsstyrelsen, bergärt extra arvoden utan skälig underlag.

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.