Kamp för bevarad godstrafik på järnväg

28 FEB 2012
Skrivet av :

Statliga järnvägsföretaget, Green Cargo, riskerar att ödelägga alla så kallade kombitransporter från övre Norrland. Det kan få förödande konsekvenser för företagen i Älvsbyn.
– Kan vi inte frakta brödet från Älvsbyn så kanske vi måste lägga tillverkningen till andra fabriker i landet, säger Jens Hardegård, platschef på Polarbröd.

Pär Jonsson, näringslivschef,Helena Öhlund, blivande kommunal-
råd, Bill Nilsson, kommunalråd, Benjamin Blomquist, transportchef 
Älvsbyhus, Jens Hardegård, platschef för Polarbröds fabrik i 
Älvsbyn, Lars Mejern Larsson, socialdemokratisk riksdagsledamot 
och med i trafikutskottet, Stefan Wikén, ombudsman för s-riksdags-
ledmöterna i Norrbotten, Leif Pettersson, socialdemokratisk 
riksdagsledamot från Boden, och Anders Lidström, BDX, arbetar
för bättre godstransporter på järnväg.

På tisdagen besöktes Älvsbyn av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Leif Pettersson och Lars Mejern Larsson. De är starkt kritiska till Green Cargos agerande och regeringens tafatthet i frågan.
– Någonting måste göras och vi försöker väcka liv i frågan men får inga besked, säger Pettersson.

Det brinner i knutarna. För den sista mars går avtalet med norska Cargonet ut. Det är Cargonet som via ett avtal med Green Cargo ombesörjt kombitransporterna från norra Sverige (se faktaruta längst ned i inlägget). Men Cargonet tycker inte att Green Cargo lever upp till avtalet mellan parterna och godstransporterna dras dessutom med lönsamhetsproblem.

Alternativet är att förlägga alla frakter på lastbil. Något som rimmar illa med regeringens miljömål. En uträkning visar att det krävs 6 000 lastbilar för att ersätta de nuvarande godstransporterna på järnväg.
– Green Cargo är inte längre något grönt företag. Deras agerande är genant, menar Hardegård.

Green Cargo – inte längre så grönt…

Orolig är också Älvsbyns kommunalråd Bill Nilsson.
– Goda transportmöjligheter är jätteviktiga för våra företag i kommunen om de ska kunna konkurrera på lika villkor. Dessutom har både Älvsbyhus och Polarbröd investerat stora pengar i sitt miljöarbete, bland annat är de med och finansierar godsterminalen i Älvsbyn. Då måste regeringen ställa upp.

Älvsbyn agerar tillsammans med många andra norrlandskommuner för att Green Cargo ska ändra uppfattning i frågan.
– Vi lägger fokus på att påverka regeringen. Eftersom staten äger Green Cargo hoppas vi på ändrade ägardirektiv. Cargonet kan vi inte påverka på grund av att det bolaget ägs av norska staten, säger Pär Jonsson, näringslivschef i Älvsbyn.

För en utomstående verkar järnvägsdiskussionerna helt ha spårat ur. Och det verkar minsann som om Green Cargo, i många bemärkelser inte minst ur miljösynpunkt, växlat in på fel spår.
Green Cargo bestämmer dessutom över vilka tider tågen kan disponera järnvägarna (SLOT-tider) och har själva 80 procent av godsmarknaden. I praktiken innebär detta att Green Cargo tar de bästa tiderna själva och överlåter resten till konkurrenterna.
– Det största problemet för andra fraktbolag är tillförlitligheten. De förlorar marknadsandelar på grund av dålig punktlighet, betonar Mejern Larsson och fortsätter:
– Därför måste vi skapa en mer konkurrrenskraftig järnväg där kapaciteten kan nyttjas på bästa sätt. Men det kräver också investeringar.

Mejern Larsson och Pettersson är också kritiska till Banverkets avgifter.
– Man kan inte höja banavgifterna och fortsätta leverera samma skit som förr, menar Pettersson.

Kombitransporter, där gods av olika slag fraktas, skiljer sig från exempelvis bulktransporter som Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge. Bulktransporterna berörs inte av konflikten.

Fakta om konflikten mellan Green Cargo och Cargonet:

  • Den 10 december planerade norska företaget Cargonet att lägga ned all tågverksamhet i Sverige efter att bolaget redovisat stora ekonomiska förluster.
  • Flera tågoperatörer erbjöd sig att ta över trafiken på sträckorna men till en kostnad som fraktfirmorna inte var/är beredda att betala. 
  • Green cargo meddelade tidigare att företaget inte har tillräckligt med resurser för att dra Cargonets vagnar i Sverige. Samtidigt gick Green Cargo ut med ett eget koncept som till stor del liknade avtalet med Cargonet.
  • Cargonet ansåg att Green Cargo bröt mot gällande avtal och övervägde att pröva frågan i domstol men istället gjordes en överenskommelse om fortsatt trafik fram till den sista mars.
  • Om godstrafiken med tåg upphör får det stora konsekvenser, inte minst för miljön, då lastbilar ersätter transporterna på järnväg.
TEXT: TONY BERGLUND  FOTO: PÄR_JOHAN WEDELL OCH TONY BERGLUND 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.