Inbjudan till samråd för Lekentomten

08 FEB 2012
Skrivet av :
Tomten där gamla Lekenskolan låg är attraktiv och centralt belägen.

Ett förslag till detaljplan för kv. Leken m.fl. i Älvsbyns kommun är under upprättande.
Planområdet ligger i centrala Älvsbyn, mellan Östermalmsleden och Nygrensvägen. Området har tidigare använts för skoländamål men står idag oanvänt i och med branden 2009. Planområdet omfattas idag av en stadplan, fastställd 1954.

Kommunstyrelsen har i september 2010 uppdragit åt miljö- och byggkontoret att ta fram en ny detaljplan för området. Planförslaget innebär att centrum förstärks och utökas med lokaler för service och handel samt att området kan bebyggas med ett åttiotal nya bostadslägenheter.

För att ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samråd om detaljplaneförslaget. Inbjudna är fastighetsägare, närboende och andra som har ett väsentligt intresse av frågan.
Detaljplanen visas för samråd och insamlande av synpunkter mellan 2012-02-13 och 2012-03-05 i Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27.

Detaljplaneförslaget finns även att ta del av på Älvsbyns kommuns hemsida.
Ett samrådsmöte äger rum den 13:e februari, kl 19.00 Sessionssalen, Älvsbyns kommunhus.
Synpunkter på planförslaget framförs skriftligen senast den 5 mars 2012 till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggkontoret, 942 85 Älvsbyn.

Upplysningar om planen ges av Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef på telefon 0929-171 19.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.