Bredbandsstöd i Landsbygdsprogrammet

08 FEB 2012
Skrivet av :

Från och med 2010 görs en riktad satsning med särskilda medel till landsbygdsprogrammet för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur på landsbygden. 

Norrbottens län har 21 miljoner kronor att besluta om under 2012. Under hösten görs en översyn och eventuell omfördelning över landet inför 2013.

Bredbandsstödet kan uppgå till maximalt 75 procent av stödberättigade kostnader. Stödet lämnas för att anlägga bredband i områden där det idag inte finns något markandsintresse för att etablera bredbandsnät. Projektstöd för bredband lämnas för att:

  • dra nya bredband
  • uppgradera befintliga bredband
  • förbereda för bredband, det vill säga gräva ned tomrör och dra fiber.

Vem kan söka?
Organisationer, ideella och ekonomiska föreningar, byalag och kommuner kan söka stödet. Eftersom stödet endast kan sökas som projektstöd är det viktigt att resultatet av insatsen kommer till nytta för flera.

Läs mer på: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/bredbandsstod-i-landsbygdsprogrammet/Pages/default.aspx

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.