Älvsbyhus satsar på energi och miljö

14 FEB 2012
Skrivet av :
Tomas Lantto.

Energisnålare hus och bättre miljö i fabrikerna. Bra för både kundernas plånböcker och de anställdas hälsa.
– Husen som byggs idag har runt 30 procent lägre energiförbrukning. Trots den redan låga energiförbrukningen för två år sedan, har vi pressat ner den rejält sedan dess, säger fabrikschef Thomas Lantto.

Älvsbyhus arbetar hela tiden med att ständigt förbättra både miljön inne i fabrikerna, men även med att produktutveckla husen.
– Vi strävar mot att bygga lågenergihus. Att vara med i utvecklingen när det gäller användandet av nya tekniska lösningar och att inte bara följa de energikrav som finns, utan som vi ofta gjort, bygga hus som till och med är energisnålare än kraven, kan bli en del av Älvsbyhus energistrategi, säger VD Kent Johansson.

Kent Johansson.

Som jämförelse nämner Lantto att ett hundra kvadratmeter stort hus i Luleå drar 7 300 kilowattimmar per år plus hushållsel.
– Vi har arbetat riktigt hårt för att hitta nya lösningar, förklarar Lantto och nämner bland annat tätare fönster och moderna värmepumpar (frånluftsväxlare).
– Exempelvis tar vi numera reda på den goa värmen från badrum, toaletter och klädvårdsutrymmen.

Miljötänket gäller även fabrikerna. I Älvsbyn investeras  1,6 miljoner kronor i en ny ventilationsanläggning i själva husfabriken plus ny reglerutrustning, som styr värme, varmvatten och ventilation, i  hyvleriet, den mekaniska verkstaden, betongstationen, sågen och råsorteringen. Invetseringarna beräknas ge en årlig energibesparing på cirka 200 000 kronor per år.
– Allt träavfall tuggas ner till flis som vi säljer vidare till Älvsbyns Energi och köper tillbaka fjärrvärme.

I Vålberg har i princip allt användande av olja tagits bort till uppvärmningen av den 12 000 kvadratmeter stora fabriken. Det innebär en besparing på cirka 150 kubikmeter olja per år.
Som i Älvsbyn förädlas träavfall och omvandlas till bränsle för uppvärmning. Åtgärden ger också minskad miljöpåverkan i form av färre onödiga transporter (cirka 30 lastbilar).
Energisparande åtgärder görs även genom fönsterbyten, återvinning av värme via ventilation och konvertering från el-värme till värme från Älvsbyhus egen allbränslepanna.

En helt ny tjänst, produktutvecklare, har tillsatts för bolaget:  Johan Dalqvist tillträder tjänsten den 1 maj. Han får en koncernövergripande roll i syfte att hålla sig insatt i gällande regelverk hos myndigheter i Sverige, Finland och Norge. Dahlqvist ska också kontinuerligt se över utvecklingsarbetet av husen.

Fakta om villorna:
För två år sedan gjordes omfattande konstruktionsförändringar på husen för att uppfylla de nya energikrav som då kom från de tre olika länderna där Älvsbyhus finns. Bland annat blev golvbjälklagen och isoleringen i golv och tak tjockare.
En ny högeffektiv frånluftsvärmepump började också monteras i husen. Det var den största produktionsförändring som Älvsbyhus gjort sedan 1994 när husen anpassades till de energikrav som infördes då.
Samtidigt visade Älvsbyhus mätningar att en del av husen redan innan förändringen uppfyllde de nya kraven på max tillåten energiförbrukning i Sverige. Förklaringen anses vara att Älvsbyhus alltid har byggt för ett kallt klimat.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.