Vistträskborna gick man ur huse för att strida för sin skola

20 JAN 2012
Skrivet av :

Vistträskborna gick man ur huse för att strida för byns nedläggningshotade skola.
Missionshuset fylldes av 110 personer i alla åldrar när politker och tjänstemän kom för att diskutera förslaget.
– Vi vill ha svar på många frågor om varför detta sker och varför just nu? sa Mika Mäntyranta när han öppnade mötet.

Mika Mäntyranta.


Mötet var sammankallat av den föräldragrupp som byborna startat efter att de fått information att skolan i Vistträsk skall läggas ned den efter vårterminen 2012. Gruppen består av Mika Mäntyranta, Frida Sandman, Jonas Marklund, Dennis Furtenback, Tomas Södersten, Caroline Stenvall, Anders Isaksson, Sara Bohlin & Dennis Åberg.

Sture Nordin, s, ordförande i beredningen,  förtydligade den motion som ligger till grund för beslutet. Uppdraget i motionen var att jobba fram en framtida struktur för en nedre gräns av elevantal för att kunna behålla skola i bygden.
Han pratade också om elevutvecklingen som den har sett ut och ser ut. Och fakta är att antalet minskat med 20 procent sedan 2003.
– Utifrån detta sjunkande elevantalet så är beslutet framtaget, påpekade Nordin.

Han berättade även att små skolor är mer negativt än positivt för barnen pedagogiskt och inlärnings synpunkt.
– Vi har som krav att hålla ämneskompetens därför måste vi göra så här.

Men enligt byborna gav mötet fler nya frågor än svar.
Dennis Åberg undrade flera gånger om hur ser kostnaderna ut utan att får svar?
– Varför har ni så bråttom, ge oss lite tid. Om beslutet inte handlar om att spara pengar, som ni säger, varför måste det gå så fort. Låt oss titta om vi kan hitta någon lösning. Och framtiden då? Om Vistträsk fortsätter arbeta i samma framtidsanda och fler flyttar in…ska vi starta upp skolan igen? fortsatte han…

Sara Bohlin är en av många småbarnsmammor i byn.

Under mötet kom också Laver upp på tapeten. Vad händer om det blir gruva? Vad skall byborna kunna locka med om ingen skola finns?

Ortsborna krävde respit och vände på frågeställningen till kommunens småbarnsföräldrar: ”Skulle du vilja att ert barn fick gå i en lugn och trygg skola som Vistträsk?”
Om svaret blir ja, kan man inte vända bussen upp till Vistträsk. Den nya skolan i Älvsbyn är ju dock ändå redan för liten för alla i tätorten, mende Vistträskborna.

Matilda Wiklund, Centerpartiet, vidhöll sitt och partiets ståndpunkt att hjälpa mindre skolor till fler elever och att marknadsföra bygden och få fler inflyttare.
– Vi vill att byar ska få möjlighet att locka fler barnfamiljer att flytta in. En annan sak som vi efterlyser är en långsiktig plan som byn kan agera utifrån. Jag skulle skämmas om någon tar ett slutgiltigt beslut att skolan skall läggas ned på sådana här lösa grunder, menade Matilda.

Inger Lundberg.

Folkpartisterna Inger Lundberg och Johan jonsson, som sitter med i beredningsgruppen krävde bättre och bredare beslutsunderlag av ordförande Sture Nordin. Inte minst ur ett samhällsperspektiv.
– Hur drabbar det bygden..? Det känns orimligt att stänga skolan den 30 juni efter den knapphändiga informationen vi har. Vi kan inte basera beslutet på endast elevantal.

Inger Lundberg efterfrågade också en riskanalys och hoppades på återremiss av ärendet när det formella beslutet skall tas den 30 feb 2012.

Linus Sköld, Socialdemokraterna, undrade hur det kan komma sig att Folkpartiet och Centerpartiet har ändrat uppfattning. Enligt många åhörare liknade mötet mer en valdebatt än ett möte om skolans framtid.

Dennis Åberg undrade:
– Tycker beredningsgruppen själva att ni tittat på detta ur alla vinklar? Känner ni att ni har tillräckligt på fötterna? Ni har ju inte tittat på kostnader etc..

Sture svararade:
– Vi har inte tittat på kostnaderna kring buss, fritids etc men detta diskuteras efter beslutet är taget. Då är det upp till tjänstemännen att få det att fungera.

Dennis kontrade:
 – Om resultatet blir dåligt skall man skylla på tjänstemännen då?

Under mötet framkom tydligt att beredningen är oense om beslutet och de enda som står enade kring beslutet om nedläggning är socialdemokraterna.

Byborna åminde också att Vistträsk är den by i kommunen där det finns flest inflyttade ungdomar och yngre som har eller är på väg att starta familjer. Byn har också många driftiga företagare.

TEXT: LOTTA NILSSON FOTO: STERLING NILSSON

Jonas Marklund, byaföreningen.

Jan-Erik Backman, skolchef.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.