Trettondedag jul

06 JAN 2012
Skrivet av :

Trettondedag jul eller trettondagen är den trettonde dagen i julhögtiden, det vill säga den 6 januari. Juldagen räknas alltid som dag ett, annandag jul som dag två och så vidare. Trettondedag jul firas för att minnas de tre vise männen som kom till Jesus med rökelse, guld och myrra. De skall ha kommit till Jesus den dagen.

Trettondedag jul är den sista stora helgdagen i det kyrkliga firandet av julen. Den definitiva slutpunkten sätts i Sverige på tjugondedag jul, det vill säga trettondedagens så kallade oktavdag en vecka senare.

Oktav som teologisk term avser den “åttonde dagen” räknat från och med de största kyrkliga högtidsdagarna, dvs sju dagar efter högtidsdagen, det är således bara sex mellanliggande dagar men sammanlagt blir det åtta dagar av firande. Oktavperioden innebär således en slags festvecka, varunder högtidsdagens tema utsträckes.

Samtidigt som trettondagen avslutar julfirandet inleder den också den så kallade epifaniatiden som (beroende på när påsken infaller) varar under högst sex söndagar fram till fastan.

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.