Hallå där…

03 JAN 2012
Skrivet av :

…Majvor Sjölund, sammankallande för Koler/Storsunds referensgrupp. Nyligen blev det klart att byarna i Markbygden får dela på 12 000 kronor per vindkraftverk och år i bygdemedel.

Vad tycker du om uppgörelsen?
– Fantastisk. Det här öppnar otroliga möjligheter att utveckla bygden. Med de pengar som förhoppningsvis strömmar in i framtiden kan vi åstadkomma storverk.

Hur stora summor handlar det om totalt?
– Förverkligas hela parken med 1 101 verk så innebär det mellan tio och femton miljoner kronor per år när allt är byggt.

Vilka berörs?
– Vi är fyra ekonomiska föreningar; Koler/Storsund, Långträsk/Gråträsk, Roknäs/Stockbäcken och Lillpite/Yttersta/Åträsk.

Hur fördelas pengarna?
– KOST, Koler/Storsund, får hela summan från de tolv vindkraftverk som nu står på Dragaliden eftersom det är Koler som påverkas av utbyggnaden. När verken på Stor-Blådliden tas i drift delas summan från dem mellan övriga tre föreningar. När den totala elproduktionen kommit upp i fyra gånger vad som nu produceras på Dragaliden så delas allt lika mellan samtliga fyra föreningar.

Är alla nöjda med den modellen?
– Ja, samspelet har varit bra och diskussionerna konstruktiva. Vi ville få en enkelhet. En modell som var begriplig.

Vad tänker ni göra med alla pengar?
– Våra stadgar säger att de ska gå till utveckling av näringsliv, service och en god livsmiljö. De ska göra maximal nytta för bygden. Vi är i behov av åtgärder för att bygden ska överleva och utvecklas. Nu får vi en jättemöjlighet. Så här mycket pengar har aldrig byarna i Markbygden någonsin förut fått.

Kan du ge några konkreta exempel på tänkbara satsningar?
– Tursimen har en stor potential att växa liksom satsningar på Technical Visits. Vi har redan i dag många besök på Dragliden. Vi ska helt enkelt bli bäst på den typen av verksamheter

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.