Hallå där…

03 JAN 2012
Skrivet av :

…Majvor Sjölund, sammankallande för Koler/Storsunds referensgrupp. Nyligen blev det klart att byarna i Markbygden får dela på 12 000 kronor per vindkraftverk och år i bygdemedel.

Vad tycker du om uppgörelsen?
– Fantastisk. Det här öppnar otroliga möjligheter att utveckla bygden. Med de pengar som förhoppningsvis strömmar in i framtiden kan vi åstadkomma storverk.

Hur stora summor handlar det om totalt?
– Förverkligas hela parken med 1 101 verk så innebär det mellan tio och femton miljoner kronor per år när allt är byggt.

Vilka berörs?
– Vi är fyra ekonomiska föreningar; Koler/Storsund, Långträsk/Gråträsk, Roknäs/Stockbäcken och Lillpite/Yttersta/Åträsk.

Hur fördelas pengarna?
– KOST, Koler/Storsund, får hela summan från de tolv vindkraftverk som nu står på Dragaliden eftersom det är Koler som påverkas av utbyggnaden. När verken på Stor-Blådliden tas i drift delas summan från dem mellan övriga tre föreningar. När den totala elproduktionen kommit upp i fyra gånger vad som nu produceras på Dragaliden så delas allt lika mellan samtliga fyra föreningar.

Är alla nöjda med den modellen?
– Ja, samspelet har varit bra och diskussionerna konstruktiva. Vi ville få en enkelhet. En modell som var begriplig.

Vad tänker ni göra med alla pengar?
– Våra stadgar säger att de ska gå till utveckling av näringsliv, service och en god livsmiljö. De ska göra maximal nytta för bygden. Vi är i behov av åtgärder för att bygden ska överleva och utvecklas. Nu får vi en jättemöjlighet. Så här mycket pengar har aldrig byarna i Markbygden någonsin förut fått.

Kan du ge några konkreta exempel på tänkbara satsningar?
– Tursimen har en stor potential att växa liksom satsningar på Technical Visits. Vi har redan i dag många besök på Dragliden. Vi ska helt enkelt bli bäst på den typen av verksamheter

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.