Älvsbyn kan dra fördel av vinddraget från Piteå kommun

03 JAN 2012
Skrivet av :

Om vindkraftsparken i Markbygden förverkligas kan Älvsbyn tjäna miljoner på vinddraget från projektet. Faktum är att Älvsbyn ligger strategiskt rätt rent geografiskt.

Investeringarna kommer helt klart att spilla över till Älvsbyn. Och tittar man på IUC:s beräkningar för Piteå kommun kan man anta att Älvsbyn får en ganska stor del av kakan.

Bakgrunden är följande:

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län har beviljat Markbygden Vind AB, som ägs av Svevind och Enercon, tillstånd att bygga och driva upp till 314 vindkraftverk i Markbygden i Piteå kommun. Totalt planeras 1 101 vindkraftverk i området. En investering på cirka 70 miljarder kronor.

När IUC Sverige tidigare i år kalkylerade på effekterna av vindkraftsparken i Markbygden (första etappen av tre) så framkom:
314 vindkraftverk beräknas kunna ge inte mindre än 800 årsarbeten per år. (Många av dem kommer att beröra Älvsbyn)
Av det beräknas endast elva procent vara utländsk arbetskraft, resten kommer med all sannolikhet att rekryteras regionalt. Ett flertal älvsyföretag (boende, mat och service) och entreprenörfirmor kommer att beröras.
Etapp 1 beräknas ge Piteå kommun 313 miljoner i skatteintäkter (men hur många av dem hamnar egentligen i Älvsbyn..?) och Norrbottens läns landsting 142 miljoner kronor.

Och blir dessutom en gruvbrytning i Laver av så ter sig plötsligt de ekonomiska utsikterna verkligen goda för Norrrbottens Pärla.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.