Lars-Ingvar leder ny utredning av den politiska organisationen

01 DEC 2011
Skrivet av :
Lars-Ingvar Wendt, ordförande.

Den nya politiska organisationen i Älvsbyn har ifrågasatts. Nu ska den ska utredas. Ordförande i beredningen är Lars-Ingvar Wendt, folkpartiet.

– Vi ska bland annat titta lite närmare på Sandviken och Vännäs. De har liknande organisationer som Älvsbyn. Vi vill se hur deras organisationer fungerat över tid, speciellt i Sandviken där den funnits längre, berättar Wendt.

Att Wendt utsetts till ordförande är en nyhet i sig.
– Första gången på väldigt länge som inte en socialdemokrat håller i klubban, säger Wendt.

Hela organisationen ses över och uppdraget ska vara slutfört 2013.
– Vi har haft ett första möte men skyndar just nu lite långsamt. Det beror på att vi ska invänta slutförandet av beredningarna för skolan och äldreomsorgen. Vi vill se vad det arbetet leder fram till, förklarar Wendt.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.