Klartecken till 314 Vindkraftverk i Markbygden – skapar jobb i Älvsbyn

21 DEC 2011
Skrivet av :
Bygget av tio verk på Dragaliden gjorde att Lindroths Betong
i Älvsbyn fick köra 2 500 kubikmeter betong eller 400 

fulllastade lastbilar. Nu handlar det om 30 gånger så 
många verk!

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län beviljar Markbygden Vind AB tillstånd att bygga och driva upp till 314 vindkraftverk i Markbygden i Piteå kommun.
– Ett jätteglatt besked och en milstolpe i vårt arbete, säger Kristina Falk, tillstånds- och processansvarig på Svevind.
När bygget kommer igång kommer även företag i Älvsbyn att få en stor del av kakan.


Markbygden Vind AB ägs av svenska Svevind och tyska turbintillverkaren Enercon. Totalt planerar de att bygga upp till 1 101 vindkraftverk utanför Piteå. En investering på totalt 70 miljarder kronor och ett av världens, för närvarande, största planerade energi- och logistikprojekt.

Den 4 mars fastställde Regeringen det så kallade tillåtlighetsbeslutet för hela området. På måndagen meddelade Miljöprövningsdelegationen sitt beslut för första etappen på 314 vindkraftverk. En investering på mellan 15 och 20 miljarder kronor.
–  Tillståndet är förenat med ytterligare villkor som Markbygden Vind AB måste följa, utöver dem som Regeringen redan föreskrivit, bland annat för att skydda naturvärden och fågelliv och för att skydda omgivningen mot buller och skuggor, berättar Patrik Havermann, ordförande i Miljöprövningsdelegationen.

Närmaste tätort från Koler räknat är faktiskt Älvsbyn.

Markbygden Vind AB ska också utreda frågan om kompensationsåtgärder för det rörliga friluftslivet och åtgärder till skydd för fladdermöss.
Parken, som om den förverkligas blir Europas största, kommer att byggas i tre etapper på en total yta av 450 kvadratkilometer. Första etappen sträcker sig över 140 kvadratkilometer.

I beslutet fastslås att totalhöjden för ett verk får vara högst 200 meter. Det givna tillståndet bedöms ge bolaget möjlighet att årligen producera cirka 2,8 TWh el.
– Det är ansenliga mängder och kan jämföras med Skellefteälven som 2010 producerade drygt fyra TWh, säger Kenneth Fors, handläggare.

Miljöprövningsdelegationen beviljar också Markbygden Vind verkställighetsbeslut vilket innebär att bolaget kan ta tillståndet i anspråk även om det inte vunnit laga kraft.
Bygget av varje enskilt verk kräver dock samråd och försvaret måste ge sitt godkännande.
– Begränsningar i antalet verk som får uppföras kan följa av Totalförsvarets intressen och de geologiska värdena i området, förklarar Anna-Carin Ohlsson, miljösakkunnig.

Naturvårdsverket hade i sitt yttrande krävt en prövning för hela området eller en utvidgad prövning för varje etapp.
– Vi fann deras synpunkter vara allmänna och principiella utan bäring på processen, säger Havermann.

Däremot beaktades SGU:s yttrande om att bevara ett område på Snöberget som består av strandvallar, klapperstensfält och hällmarker.
– Vi ska noggrant läsa igenom beslutet. Men visst känns det häftigt att vi beviljats det största tillstånd som getts i Sverige, tycker Kristina Falk och avslutar:
– Vi är väl förberedda och långt framme i både detaljprojektering och finansiering.

När de tio senaste vindkraftverken uppfördes i pilotparken på Dragaliden utanför Koler hade Lindroths Betong (numera uppköpt av BDX) beställningar på 2 500 kubikmeter betong till fundamenten. Det motsvarar 400 fulllastade lastbilar.

Per-Olov Lindroth hoppas att bygget av den stora parken kommer igång. Det skulle i sådana fall innebära att åkeriet kan expandera under många år.
– Redan 2010 anställde vi extra folk för att klara körningarna. Blir bygget av den stora vindkraftsparken verklighet så kommer det att betyda mycket för betong- och åkeribranschen i Älvsbyn och hela Fyrkanten, tror han.

Även Skatauddens Lantgård AB i Lill-Korsträsk hade nytta av vindkraftsbygget.

Under två månader hade paret Johansson sex tyska vindkraftsmontörer boende på sin anläggning.
– De verkade trivas. Visserligen arbetade de långa arbetspass men söndagarna var lediga. Bland annat tyckte de om att fiska i sjön och drog upp någon gädda då och då, säger Ulf Johansson, som driver gården tillsammans med sin fru Irene.

Polar Hotell har haft montörer från Enercon boende hos sig i omgångar.

Så om tio vindkraftverk kunde ge så mycket vad ska då inte 314 betyda?

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.