”Det är bara synd att vi måste finnas”

21 DEC 2011
Skrivet av :

På onsdagen fick Lena Grahn-Egmark och Emma Grahn från Kvinnojouren i Älvsbyn motta 15 000:- från Sparbanken Nords FramtidsBank.

Sparbanken Nord har inga aktieägare. En del av vinsten avsätter banken till sånt som är bra för Älvsbyn och de som bor och verkar där, och kallar det för FramtidsBanken.

– Vi vill genom FramtidsBanken ge en tidig julklapp till en idéell förening som utför ett stort arbete i vårt samhälle, säger kontorschef Anette Grundström.

Kvinnojouren i Älvsbyn får pengarna som en gåva för framtida uppdrag, som kommer att gå till främst att utbilda de egna i allt vad som behövs för att kunna bedriva Kvinnojouren på rätt sätt.

Från att ha varit ett fåtal medlemmar tidigare så ökar verksamheten mer nu, där man håller på att förverkliga en Tjejjour för de yngre. Det finns även en deltidsanställd på 75% inom Kvinnojouren i Älvsbyn och man disponerar över en lägenhet för skyddat boende.

Den vanligaste verksamheten är att vara ett stöd som kan lyssna och berätta, ge råd och träffas för att knyta nätverk. Men även att vid akuta problem kunna ge stöd med skyddat boende, dels i Älvsbyn eller på annan ort.

De som jobbar inom Kvinnojouren har tystnadsplikt och har ej anmälningsskyldighet, som gör att de drabbade själva får ta alla beslut om hur de vill gå vidare med uppkomna problem.
– Det är bara synd att vi måste finnas, men vi behövs..

– Vi har två öron som kan lyssna, säger Lena Grahn-Egmark. Som även säger att de som drabbas ofta inte rår för att de hamnar i de lägen där Kvinnojouren kommer in.

Storhelger som nu jul, nyår och trettondag är problemhelger som alla andra. Problemen med våld i nära relationer finns med hela tiden under året och problemenbilderna är ganska kända vad som händer och man kan med enkla frågor nästan direkt få svaren på vad som har hänt eller vad som kommer att hända.

Att allt arbete genomförs som en idéell förening och innebär att man sköter Kvinnojouren utan någon form av ersättning, föreningen får hjälp med halva hyran av lägenheten för det skyddade boendet, men sedan erhålls allt annat genom egna insatser och att föreningen söker bidrag, får gåvor eller pengar av utomstående för att driva verksamheten vidare.

Föreningen Kvinnojouren Pärlan i Älvsbyn nås via jourtelefon 0929-10187 eller mobil 070-238 00 66.

Om någon vill stötta Kvinnojouren Pärlan:s verksamhet så slå en signal.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.