Boliden ökar insatserna i Laver

20 DEC 2011
Skrivet av :
Boliden fortsätter att leta efter koppar och guld i Laver.
Nya borrhål, till en total längd av en mil, ska ge svar på om malmfyndigheterna är brytvärda.
– De satsar stort. Jag tror mer och mer på att det blir gruvdrift, berättade Bill Nilsson, s, kommunalråd på senaste Företagarfrukosten.
(Se nostalgifilmen om Laver ovan)

Bill Nilsson tror mer och mer på en gruvdrift i Laver.


Kommunledningen i Älvsbyn har reglebundna dialoger med Bolidens ledning. Än så länge är resultaten av de tidigare borrproverna hemliga.
Men att gruvbolaget fortsätter prospekteringen är ett gott tecken.
– Jag har nästan börjat se lastbilarna passera Vistträsk mot Godsterminalen i Älvsbyn. En gruva skulle innebära ett rejält lyft för sysselsättningen i kommunen, säger Nilsson.

Bolidens utökade aktivtet märks också genom ökade bokningar av logi i området runt Vistträsk.

Boliden försöker sedan några år tillbaka kartlägga fyndigheterna runt gamla koppargruvan i Laver. Priset på koppar har stigit med 400 procent sen 2001.
Bättre teknik och nya teorier om var malmkroppen i Laver ligger skapar också förhoppningar om en ny gruvbrytning.
–  Boliden har nyligen begärt en förlänging av undersökningstillståndet vilket i sig är en god nyhet. Det visar att hittills gjorda provborrningar gett intressanta fynd som gör det mödan värt att gå vidare, berättade Åsa Persson, från myndigheten Bergsstaten i när hon våras medverkade på Företagarfrukosten.

Magnus Nordström redogjorde läget i kommunens finanser
och vad som görs i den närmaste framtiden.

Under Företagarfrukosten i fredags redogjorde också kommunchefen Magnus Nordström det ekonomiska läget i kommunen och vad som händer på näringslivsfronten. Även om 2011 kommer att ge ett överskott på mellan åtta och tio miljoner kronor varnade han för tuffa år.

– Vi ser många mörka moln i horisonten. Minskad befolkning innebär minskade skatteintäkter. Dessutom blir andelen äldre allt större vilket ökar efterfrågan på omsorg samtidigt som skolbarnen blir färre. Våra offentliga resurser krymper och vi har en arbetsmarknad i obalans. Inom kommunen har vi därför fokus på att effektivisera hela organisationen för att kunna frigöra pengar till utveckling.

Men trots alla orosmoln finns det positiva tecken i skyn.
– Samarbetet mellan kommunen och näringslivet fungerar bra. Vi har många goda exempel på vad detta kan ge. Vår ambition är att utvekla tjänstesektorn och skapa en bättre arbetsmarknad för framförallt kvinnor. Vårt geografiska läge är bra med närhet till de stora kommunerna i Fyrkanten.

Nordström betonade vikten av bra skolor och utbildning.
– Hälften av våra gymnasieungdomar studerar i dag på annan ort. Ju fler vi kan locka kvar att studera i Älvsbyn desto större chans att de stannar kvar. Vi har en del nya program, som turism- och hotellprogrammet, som är väldigt populära.
-Vi bygger också Sveriges modernaste skola, inflikade Bill Nilsson.

Satsningarna på film skapar också arbetstillfällen.
–  Älvsbyn har blivt en filmkommun, Norrbottens Hollywood. Fler filmer kommer att spelas in. De omsätter en hel del pengar, påminde Nilsson och berömde Pär Jonsson och Randolf Eriksson för deras insatser att locka filmbolagen till kommunen.

Andra positiva nyheter är att området kring gamla järnvägsstationen ser ut att bli resecentrum. Där diskuterar kommunen med fastighetsägarna Nilssons Bygg och Länstrafiken om olika idéer.

Samråd kommer också snart att hållas kring gamla Lekentomten. Där förs diskussioner om både affärslokaliteter och boenden.

Fakta Laver:

  • Under 1930- och 1940-talet bröts koppar i Laver.
  • I samhället bodde under gruvdriften 350 personer.
  • Laver var (1936–1947) ett toppmodernt samhälle med fjärrvärme, rinnande vatten, vattentoaletter och elektriska spisar i varje hus. I gruvbyn fanns också simhall, biograf och ett modernt gatusystem.
  • När gruvan stängdes flyttades husen till olika orter och kvar blev endast gruvhålen.
  • Dagbrottet är numera en sjö med 25 meter i diameter och ett djup på 180 meter.
  • Nya fyndigheter i området plus moderniserad teknik och höga metallpriser har åter gjort Laver intressant för Boliden.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.