Älvsbyn illa till vid översvämning

21 DEC 2011
Skrivet av :

Älvsbyn ligger illa till vid en eventuell översvämning. Om Piteälven når sitt högsta beräknade flöde kan 3 701 personer drabbas. Det hävdar myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.


(Se film från översvämningen 1995 i filmen ovan som hämtats från Youtube)

MSB har genomfört det första steget i arbetet med förordningen (2009:956) om översvämningsrisk och har identifierat 18 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk. Ett av dessa är alltså Älvsbyn.

”I Älvsbyn har det inträffat historiska översvämningar med stora konsekvenser. Älvsbyn faller ut i föreslagna urvalsprocessen och bedöms därför vara ett område där betydande konsekvenser kan inträffa vid en omfattande översvämning”, skriver MSB i rapporten och fortsätter:

”Inom det område som berörs vid en översvämning i nivå med Piteälvens högsta beräknade flöde bor 3 701 personer. Dessutom berörs 348 arbetsställen och 1 948 personer har sina arbetsplatser inom området. I figur 40 presenteras ett urval  av de objekt som använts i analysen och som hotas vid en översvämning i nivå med det beräknade högsta flödet. Bland annat så kan ett vattenskyddsområde och teknisk infrastruktur översvämmas.”

Figur 40.

Nu vidtar arbetet att utarbeta hot- och riskkartor och riskhanteringsplaner för varje område. Hot- och riskkartorna ska vara klara senast den 22 december 2013 och riskhanteringsplanerna senast den 22 december 2015. Arbetet sker i cykler och ska revideras vart sjätte år.

I höstas steg älven oroväckande högt.

MSB och Länsstyrelserna är de aktörer som i huvudsak har ansvaret för att dessa steg genomförs. Det är dock nödvändigt att utpekade områden är delaktiga i arbetet, de har den absolut bästa lokalkännedomen och bör vara behjälpliga med kompetens och resurser. De kan även besluta om vilka åtgärder som bör vidtas.

Höstens regn förstörde många vägar i älvsbytrakten.

Syftet med förordningen är att minska ogynnsamma följder av översvämningar på människors liv och hälsa samt omfattande påverkan eller skador på miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet. De övriga två stegen utgörs av utarbetande av hot- och riskkartor och av riskhanteringsplaner.
Läs hela rapporten här…

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.