”Snälla kommunen. Tänk på oss”.” Öppet möte rätade ut en del frågetecken

24 NOV 2011
Skrivet av :

När Älvsbyns Forskarförening bjöd in till öppet möte om den planerade flytten av biblioteket till Forum på torsdagskvällen, så fanns det väldigt många känsloyttringar bland de som samlats för att få information om vad som kommer att hända.

Fluxen är i dag ett mycket väl fungerande boende för äldre, i huset finns många av de verksamheter som tilltalar de äldre som bor där.
– Här träffar vi varann och hit kommer det folk utifrån för att besöka oss i biblioteket, sa Gun Jonsson ordförande i forskarföreningen när hon hälsade alla välkomna.

Men så har ryktena kommit igång om en flytt av biblioteket till Forum och helt plötsligt så är allt bara en massa frågor, som söker sina svar. Skall biblioteket flytta vad händer då med all verksamhet som vi bedriver, måste vi flytta till Forum eller andra lokaler?

Helena Öhlund från Socialdemokraterna berättade att trycket på boende i de olika boendeformerna för äldreboende i Kommunen är stort. Dessutom så har det uppstått köer då det inte finns tillräckligt med bostäder i Älvsbyn som uppfyller kraven. Vi måste hitta snabba lösningar på ett problem och investera där vi snabbt löser problemet.

Anders Nilsson VD för Älvsbsbyns Fastigheter tog på sig att han kanske var skurken till att alla dessa frågor kommit igång. Men han förklarade sakligt att han erhållit uppdraget att se över möjligheter att bygga fler äldreboenden i alla boendeformer inom hela Älvsbyns Fastigheters bestånd av fastigheter.
– Att bygga om på Fluxen och skapa fler bostäder i den fastigheten är ett av tio-tolv andra förslag på hur man kan göra, menar Anders Nilsson.

Samtidigt ser han det som olyckligt att förslaget tagits ur sin helhet och tolkats som att stänga och flytta Biblioteket till Forum.

Matilda Wiklund från Centern berättade att frågan kommit upp med kort varsel i agendan inom politiken och att det kanske varit köpet av Forum och skapandet av ett kulturhus i Forum med många aktiviteter som tänt ideér.
– Men än så länge har vi inte sett några kostnader eller allternativ hur vi skall gå vidare. Det måste vi ta och diskutera innan vi kan säga hur det blir.

– Allternativen måste beredas och sedan kan vi ta ställning till det hela inför budgeten 2013, säger Helena Öhlund. Trots allt är det 1,6 miljoner som måste sparas och samtidigt måste vi skapa förutsättningar för de lagstadgade kraven på boende för våra äldre i kommunen.

– Jag är gammal, men jag tycker det låter som att allt är dyrt, och att allt ska sparas. Men så är jag ju dålig i matte också, säger en äldre dam med hänvisning till alla termer om kostnader.

Åke Engman f.d kommunpolitiker kände lite vemod utifrån tanken om att förstöra de förutsättningar som han varit med om att skapa då Fluxen byggdes. Han hoppades att dagens politiker är lika kloka som föregångarna och noga överväger alla alternativ och tänker på de äldre och de fördelar som i dag finns inom Fluxens väggar.

Han fick genast gehör i publiken
– Tänk på oss! Snälla Kommunen, säger en äldre kvinna med tårade ögon och darrig röst.

Mötet avslutades med att de inbjudna politikerna lovade att ta till sig det som sagts, men kunde inte lova något utifrån att det ännu inte finns några utarbetade förslag eller prislappar på dessa.

Ett svar som kanske lugnar lite fram till det att budgeten för 2013 tas.

Text och Foto: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.