Seminarieserie i Älvsbyn

01 NOV 2011
Skrivet av :

I onsdags kväll, den 26 oktober, höll det föredetta kommunalrådet i Älvsbyn, Lars Hedberg en utbildning i mötesteknik på ABF i Älvsbyn. Utbildningskvällen var den fjärde i ordningen i den seminarieserie som Socialdemokraterna i Älvsbyn arrangerar under hösten. Syftet med seminariekvällarna är att skapa ett forum för politisk debatt och utveckling.

Kvällen i onsdags dominerades av en erfaren ordförandes kunskaper i mötesteknik och formalia, till skillnad från de föregående kvällarna som mer kretsat kring diskussioner även om också dessa inletts med kunniga föredragshållare. Ämnena som diskuterats på de tre första kvällarna har varit knutna till arbetarrörelsens historia och folkrörelsens tre ben, d.v.s. fackföreningsrörelsen, socialdemokratiska arbetarepartiet och bildningsrörelsen. Framöver kommer seminarierna att handla om bl.a. de politiska nivåerna, kommun, landsting och riksdag.

Socialdemokraterna fortsätter att varje onsdagskväll med undantag för höstlovsveckan, bjuda in alla som är intresserade att delta i seminarierna. Framöver kommer celebert besök från riksdagen och en hel del annat kunnigt folk att hålla föredrag och vara med och diskutera.

TEXT: LINUS SKÖLD

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.