Information om nya älgförvaltningen

17 NOV 2011
Skrivet av :

Nästa år införs ett helt nytt älgjaktssystem i Sverige. Det innebär både en hel del förändringar och mycket arbete för att få det på plats i Norrbotten. Länsstyrelsen informerar om nya älgförvaltningen på sex möten i länet under december.


I december i fjol beslöt Riksdagen att en ny älgförvaltning ska införas i Sverige 1 januari 2012. Beslutet har inneburit att lagstiftningen som rör älgjakten, det vill säga Jaktlagen och Jaktförordningen, har ändrats.  Just nu arbetar dessutom Naturvårdsverket med att fastställa vägledande nya föreskrifter och allmänna råd inför 2012 års älgjakt. Beslut om föreskrifterna väntas tas 30 november 2011.

Några av förändringarna
Det nya systemet innebär bland annat att Norrbottens län ska delas in i ett antal ”Älgförvaltningsområden”. I varje område ska en ”Älgförvaltningsgrupp” utses. Den ska bestå av tre personer som företräder jägarna och tre personer som företräder markägarna. Dessa älgförvaltningsgrupper ska ta fram en ”Älgförvaltningsplan” för respektive älgförvaltningsområde som Länsstyrelsen sedan ska fastställa.
Grupperna ska även föreslå den minsta areal som behövs för att kunna få licens på en älgkalv per år. Alla nuvarande A-, B- och enkalvsområden med areal över denna arealgräns kommer att omregistreras till särskilda licensområden. De med mindre areal kommer att avregistreras. Nuvarande Älgskötselområden berörs inte första året men till 2013 måste de upprätta helt nya älgskötselplaner.

Informationsmöten om nya älgförvaltningen
Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer inför införandet av den nya älgförvaltningen 2012 att genomföra sex informationsmöten runt om i länet under december 2011.
På mötena informerar vi om:

  • den nya älgförvaltningen 
  • att länet ska delas in i Älgförvaltningsområden
  • älgförvaltningsgrupper och deras uppgifter 
  • Naturvårdsverkets nya föreskrifter
  • registrering av licensområden
  • förvaltnings- och skötselplaner.

Mötestillfällen
5 december klockan 18:00
Folkets Hus, Jokkmokk

6 december klockan 18:00
Folkets Hus, Kalix    
      
8 december klockan 18:00
Hotell Nordkalotten, Luleå  

12 december klockan 18:00
Hotell Laponia, Arvidsjaur

13 december klockan 18:00
Folkets Hus, Överkalix

14 december klockan18:00
Folkets Hus, Kiruna

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.