Fullmäktige politiskt forum för fastighetsaffärer och flytt

29 NOV 2011
Skrivet av :

Kommunfullmäktige i Älvsbyn blev på måndagen ett forum för fastighetsaffärer och flyttningsproblematik.

  • Älvsbyns Fastigheter får inte köpa resten av Sparbankshuset.
  • Den eventuella flytten av biblioteket ska utredas.
  • Däremot blev det klart att kommunen betalar 10,2 miljoner kronor till Folket Hus-föreningen för Forumfastigheten.

Men besluten togs inte utan debatt. Tvärt om. Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har varit mycket kritiska till hur Forum-affären skötts sedan hyres- och driftsavtalet med Folkets Hus-föreningen sades upp redan 2009.
Några siffror redovisades inte förrän i oktober. De kom då i sällskap av ett förslag till fastighetsköp. Något centern inte tyckte om eftersom det saknades både investerings- och kostnadskalkyler.

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet presenterades siffrorna i sista stund. Avtalet med Folkets Hus löper nämligen ut vid årsskiftet.
Under måndagens kommunfullmäktige beslutades att kommunen köper Forumfastigheten för 10,2 miljoner kronor plus inventarierna för 100 000 kronor.

Oppositionen tyckte att bowlingen och biografen skulle upphandlas. Men socialdemokraterna menade att det skulle kunna stjälpa hela upphandlingen.

Styrelsen för kommunägda Älvsbyns Fastigheter hade tidigare tackat ja till ett erbjudande att köpa hela det så kallade Sparbankshuset. Men då krävdes ett ja från fullmäktige.
Sedan tidigare äger Älvsbyns Fastigheter 47 procent av fastigheten. Resten ägs av Nilssons Bygg.
Men i detta fall blev det ingen affär. Vänsterpartiet och Folkpartiet var för ett köp men resten av partierna ansåg att både kommunen och bolaget saknar pengar för ändamålet. Vid omröstningen fick de politiker som sitter i bolagets styrelse lämna salen.

Förslaget att flytta biblioteket från Fluxen till Forum ska utredas bättre. En samrådsgrupp ska bildas för att se över hur lokalerna ska användas. Ett beslut som inte minst gladde centerns gruppledare Matilda Wiklund.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.