Fjärrvärmekunderna vinnare trots höjning av taxan

15 NOV 2011
Skrivet av :

Från den 1 januari 2012 höjs fjärrvärmetaxan med 12,9 procent. Ett normalkallt år motsvarar det åtta öre per kilowattimme plus moms.
Trots prishöjningen är fjärrvärmekunderna stora vinnare.
– De villaägare som först anslöt sig till fjärrvärmenätet 1995 har i runda slängar sparat 150 000 kronor jämfört med direktverkande el, säger Jan Sipola, VD på Älvsbyns Energi AB.

Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB.


Åren 1995-1997 låg priset för fjärrvärme i paritet med kostnaden för direktverkande el. Men sedan har utvecklingen varit gynnsam för kunderna till Älvsbyns energi. I dag är priset för uppvärmning och varmvatten bara hälften av kostanden för el.
– Men det finns även andra fördelar med fjärrvärme som miljö, komfort och trygghet, menar Sipola och utvecklar sitt resonemang.
– Med fjärrvärme slipper vi en massa rykande skorstenar. Utomhusmiljön i Älvsbyn har därför blivit betydligt bättre vintertid. Att sedan älvsbyborna fått ett lokalt energialternativ är också bra och pengarna gör nytta i kommunen istället för att försvinna någon annanstans. Dessutom är fjärrvärme bekvämt och värmen kommer till villan utan några som helst besvär för våra kunder.

Ägarna, Älvsbyns kommun, vill stärka ekonomin för Älvsbyns Energi. Det är en av anledningarna till höjningen. En annan är att priserna på biomassa stigit.
Trots den procentuellt kraftigt höjda taxan är ändå fjärrvärmen fri från de svängningar som ofta drabbar elmarknaden, där priset under en vinter nära nog kan fördubbblas.
– Även efter höjningen så sparar våra kunder runt 12 000 kronor per år jämfört med direktverkande el.
Beslutet om höjningen togs på bolagsstyrelsens sammanträde fredagen den 27 oktober.

Följande information har gått ut till fjärrvärmekundera i Älvsbyn:

Trots höjningen är fjärrvärme ett billigt alternativ för uppvärmning och varmvatten. Jämfört med el är priset ungefär 50 öre lägre per kilowattimme*.

Vad innebär detta för mig som kund?
– Bor du i en normalstor villa med en årsförbrukning på 24 000 kilowattimmar per år så blir det en genomsnittlig kostnadsökning på 199 kronor per månad. Den årliga kostnaden för uppvärmning och varmvatten är ändå 12 000 kronor lägre än för motsvarande förbrukning av el.

Varför höjs priset?
– En orsak är att priserna på biobränsle blivit högre. Dessutom måste Älvsbyns Energi AB leva upp till ägardirektiven och det finansreglemente som antogs i februari i år. Det i sin tur innebär att bolagets resultat måste stärkas för att på lång sikt säkra en bra prisnivå till dig som kund.

Har ni gjort några andra åtgärder för att stärka bolagets resultat?
– Ja, vi har omplacerat bolagets lån. Den ekonomiska krisen i Europa gör att de långa räntorna ligger på historiskt låga nivåer. Med ekonomiska fakta och prognoser som grund har vi därför placerat våra lån på längre sikt. Sedan 1996 har vi haft en räntebindningstid på tre månader. Fram till i dag har det varit rätt strategi. Men nu ser vi möjligheten att ytterligare sänka våra lånekostnader.

Hur står sig fjärrvärmepriserna i Älvsbyn jämfört med övriga landet?
– Bra. Även efter justeringen ligger vi i nivå med medelpriset för fjärrvärme i Sverige.

Bolagets fyra verksamheter samordnas driftmässigt i stor omfattning, men finansieras på skilda sätt. Finansieringen är beslutad av kommunfullmäktige. Inga täckningsbidrag går mellan verksamheterna gator (skatt ), VA ( taxa utan vinst ), renhållning (självkostnad ) samt fjärrvärme ( taxa med avkastningskrav ).
*Prisjämförelsen gäller Vattenfalls 3-årsavtal på el tecknat i oktober 2011.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.