Älvsbyns ambassadör för kvinnligt företagande

28 NOV 2011
Skrivet av :

Hon är regeringens ambassadör för kvinnligt företagande i Älvsbyn.
– Vår uppgift är att synliggöra kvinnligt företagande, berättade Tina Holstedt, vid senaste Företagarfrukosten på Fluxen.

Totalt i landet finns 880 ambassadörer. De är utsedda av NUTEK/Tillväxtverket på uppdrag av regeringen. I Älvsbyn finns två representanter, utöver Tina även Inger Johansson.
– Tillsammans utgör vi ett otroligt nätverk. Vid våra gemensamma riksträffar uppstår ett mingel som är helt magiskt, säger Tina.

Målet med satsningen på kvinnliga ambassadörer är att fler kvinnor ska våga satsa på företagande och att kvinnliga entreprenörers positioner i näringslivet ska stärkas.
2009 ägdes 25 procent av företagen i Sverige av kvinnor. Andelen har sedan dess ökat något men fortfarande är kvinnorna i minoritet.
– Kanske beror det på att kvinnor är försiktigare? Kvinnor tar oftast mindre risker än män i form av lån, makininvesteringar, lokalkostnader och lager.

Själv hoppade Tina av ett tryggt arbete åt Luftfartsverket på Arlanda för att flytta upp till Krokträsk utanför Älvsbyn.
– Men åå Kallax fanns inget arbete som trafikledare. Så jag startade eget.

I dag driver Tina flera företag som alla har sin grund i coaching och dess filosofi. Ett av bolagen heter UtvecklingsCompagniet.

Än i dag lever fördomar kvar om kvinnliga företagare.
– Jag tror inte manliga företagare möts av frågan: ”Hinner du vara med dina barn?”. Eller som någon en gång undrade; ”Vad säger din karl? Hinner du göra hans matlådor?”, berättar Tina med ett skratt.

Framtiden ser dock lovande ut. Allt fler tjejer kan tänka sig att starta eget.
– 10 000 elever fick frågan om de kan tänka sig att bli egna företagare. 80 procent svarade ja.

Läs mer om Tina på: http://www.utvecklingscompagniet.com

TEXT OCH FOTO: TONY BERGLUND

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.