”Klassmorfar och klassmormor är en kraft i skolan. De har tid att lyssna på barnen”

13 OKT 2011
Skrivet av :
Folkpartiets representanter i Älvsbyn här samlade under senaste valvakan.

Folkpartiet Älvsbyliberalerna månar om en god arbetssituation och studiemiljö i skolan. Genom olika kontakter, bland annat direkt med den ”Klassmorfar” organisation som företräds av Roger Kemi, i Norrbotten, så har Folkpartiet tagit del av information om ett projekt man kan göra i samarbete med Klassmorfar Sverige.

Vi finner det mycket intressant och tror att det skulle vara bra för Älvsbyns kommun. Klassmorfar (http://www.klassmorfar.se) har samarbetspartners som inbegriper arbetsförmedlingen, BRIS, plus några till.

De som vill arbeta som ”Klassmorfar/-mormor” får via arbetsförmedlingen söka till detta. Oftast rör det personer som är i slutet av sin yrkesbana, vilka arbetsförmedlingen stöttar genom att bland annat betala deras lön.

De sökande gallras noga ut och får genomgå intervjuer, samt att man gör utdrag ur polisregister m.m. för att säkerställa att personen är lämplig.

”Klassmorfar/-mormor” är en person, som har ett samhällsengagemang och känner ansvar och intresse för barnens utveckling och trygghet. ”Klassmorfar/-mormor” finns i skolan tillsammans med barnen under hela skoldagen. Är politiskt och religiöst obundna.

”Klassmorfar/-mormor” är inte lärare och konkurrerar inte heller med andra yrkeskategorier i skolan. Arbetet med Klassmorfar startade 1996 i Stockholms län. Idag finns verksamheten förutom i Skåne även i Fyrbodal & Skaraborg, Halland, Värmland, Dalarna, Södermanland, Sjuhäradsbygden, Stockholm, Storgöteborg, Örebro, Östergötland och Norrbotten.

Resultatet har varit mycket positivt. Klassmorfar har bidragit till ett bättre pedagogiskt klimat och samtidigt varit ett stort stöd och bra förebilder för barnen. Både lärare och skolledning intygar att barnen mår bättre. Detta leder till lugnare lektioner och färre incidenter av mobbing och vandalism.

Projektledare och kontaktman för Norrbotten är Roger Kemi E-post: roger.kemi@klassmorfar.se Mobil: 073-8065175

Folkpartiet Älvsbyliberalerna yrkar på:

  • att Älvsbyns kommun snarast utreder möjligheterna att införa ”Klassmorfar/-mormor” i kommunens skolor.
  • att Älvsbyns kommun, förutsatt att förutsättningarna är gynnsamma, tar erforderliga kontakter med samarbetspartners och myndigheter, för att så snart som möjligt komma igång med projektet och införa ”Klassmorfar/-mormor” verksamhet i skolorna.

För Folkpartiet Älvsbyliberalerna
Lars-Ingvar Wendt

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.